Ugens Kunstner: Masar Sohail

Ugens Kunstner: Masar Sohail

Masar Sohail: The Mullah, 2023. Videostill.

Masar Sohails kunstneriske praksis spænder over såvel film som grafik og maleri. Sohails praksis tematiserer bl.a. forholdet mellem øst og vest – ikke mindst den såkaldte ”krig mod terror”, der siden 2001 har været så definerende for netop dette forhold.

Masar Sohail: The Mullah, 2023. Foto: Enneke Hempen.

En enøjet Mullah møder med med et stirrende dødt blik publikum i udstillingen The Mullah Redux — et tredelt udstillingssamarbejde mellem Masar Sohail og Halfdan Pisket. Mullahen, et 30×30 cm uindrammet maleri, hænger næsten ubemærket blandt en række af Sohails oliekridt-tableauer, der med motiver af pickup trucks, skæggede mænd og droner, alle peger frem mod udstillingens hovedværk: filmen The Mullah.

Samarbejdet med Pisket er den foreløbige kulmination på et mangeårigt arbejde med at realisere en kunstnerisk (mod)fortælling om forholdet mellem øst og vest og om den ”krig mod terror”, der blev deres generations definerende politiske horisont.

The Mullah

Udstillingen The Mullah er løst baseret på Amir al-Mu’minin Mullah Muhammad Umar (1960-2013), eller Mullah Omar, en nærmest mytologisk skikkelse, som var spirituel leder af Taliban-organisationen, de facto statsoverhoved i Afghanistan mellem 1996 og 2001, og en af de mest centralt placerede figurer i Osama bin Ladens berygtede al-Qaeda-netværk i tiden efter 11. september 2001.

Masar Sohail: Drone, 2023. Foto: Jan Søndergaard.

Handlingen i filmen er centeret omkring Mullah Omar og jagten på samme ved hjælp af højteknologisk luft- og landdroneteknologi. Man følger (og forfølger) Mullahen gennem forskellige billedsekvenser — gennem ørkenener og ned i grotter — og antager undervejs dronens upersonlige maskinelle perspektiv, der reducerer landskaber til ’grids’ og koordinater. Dét at se erstattes af at dét at scanne, og dét at sanse, føle eller tænke bliver til dét at registrere, indsamle og databehandle. I filmen finder en slags ontologisk inversion sted: Personerne bliver et appendiks til maskinerne, en slags levende ting med døde øjne og replikker, der lyder, som hvis Shakespeare havde skrevet og læst dem op via AI, mens tingene eller maskinerne omvendt bliver personliggjorte, får agens, vilje og mål, der sætter rammen for handlingen.

The Mullah udspiller sig i et goldt ørkenlandskab ’made in Denmark’, en montage af Amager Fælled og den jyske hede. Personerne i filmen er ikke skuespillere, men kunstnerens egne brødre og venner, og Mullahen med det vildtvoksende skæg og langt uklippet, sort hår er Masar Sohail selv. Filmen The Mullah er kort sagt ægte ’dansk’ undergrundsfilm.

Masar Sohail: The Mullah, 2023. Foto: Enneke Hempen.
Masar Sohail: The Mullah, 2023. Foto: Enneke Hempen.

Alsidig kunstenrisk praksis

Siden sin film fra 2009, Monk Pedro de Zaldivia Shoots the Bandit Maragato, om en barfodet og bevæbnet munk i 00’ernes dekadente København, har Sohail brugt samtidskunstens rum til konsekvent og humoristisk at udfordre Vestens xenofobiske repræsentationer af Mellemøsten i den næsten årtier lange ”krig mod terror”, der begyndte med invasionen af Irak, hvor Sohail selv har rødder.

Masar Sohail: Monk Pedro de Zaldivia Shoots the Bandit Maragato, 2009. Videostill.

Siden sin afgang fra det Kongelige Danske Kunstakademi i 2009 har Masar Sohail føjet en række skæve og originale film til sit bagkatalog, men særligt bemærkelsesværdig er filmen The Republic of T. M. (2017) om en ung utilpasset mand (modelleret over Tony Montana i Scarface) og dennes drøm om at grundlægge et land udenfor rammerne af etno-nationalistiske fællesskaber. Sideløbende med sine film, har Masar udviklet en alsidig kunstnerisk praksis, der omfatter keramik, litografi, grafiske arbejder, tegning og meget andet. De senere år har Masar især gjort sig bemærket med markante oliekridt-tableauer af fx kamphunde, der vækker mindelser om den mexicanske maler Rufino Tamayo transplanteret til en Københavnsk forstad.

Masar Sohail: The Republic of T. M., 2017. Videostill.

The Mullah-projektet rummer mange facetter og går ligesom Sohails praksis i øvrigt på tværs af medier som maleri, grafik og video. Men i dette samarbejde med Halfdan Pisket er især ét aspekt af Sohails gennemgående kunstneriske temaer trådt i forgrunden: kritikken af orientalismen, hvor Østens mennesketyper og samfundsformer ofte manifesterer sig i stereotype (skræmme)billeder i Vestens fantasi. Udstillingen The Mullah Redux er anden del af et fortløbende samarbejde mellem de to danske billedkunstnere Masar Sohail og Halfdan Pisket. Første del The Mullah blev vist på Tranen fra oktober 2022 til marts 2023.

Se Portfolio nedenfor.

Masar Sohail: The Mullah redux, Installationsview, Viborg Kunsthal 2023. Foto: Enneke Hempen.
Masar Sohail: The Mullah, 2023. Videostill.
Masar Sohail: The Mullah, 2023. Foto: Enneke Hempen.
Masar Sohail: The Mullah, 2023. Foto: Enneke Hempen.
Masar Sohail & Halfdan Pisket: The Mullah, Installationsview, Tranen 2022. Foto: David Stjernholm.
Masar Sohail & Halfdan Pisket: The Mullah, Installationsview, Tranen 2022. Foto: David Stjernholm.
Masar Sohail & Halfdan Pisket: The Mullah, Installationsview, Tranen 2022. Foto: David Stjernholm.
Masar Sohail: The Mantle of the Prophet, 2017. Foto: David Stjernholm.
Masar Sohail: The Republic of T. M., 2017. Videostill.

Del artiklen

'Ugens Kunstner: Masar Sohail'

Facebook