Ugens Kunstner – Ivan Andersen

Ugens Kunstner – Ivan Andersen

Ivan Andersen: My sad and lonely life (Udsnit), 2011, 80 x 100 cm. Pressefoto.

Billedserie

Udstilling

Fra Grunden

21 jan 2012 28 maj 2012

Ivan Andersen

Muse®um
Se kort og tider

Ivan Andersens malerier er fulde af overraskelser - og tvinger os til at revidere vores ellers vante omgivelser. Et bredt udvalg af Andersens værker kan i øjeblikket opleves på udstillingen Fra Grunden på Skive Kunstmuseum.

Ivan Andersen. Pressefoto.
Ivan Andersen. Pressefoto.
Kunstneren kort
Ivan Andersens ekspressivemalerier henter deres motiviske indhold fra den danske og tyske dagligdag. Busser,lygtepæle, undergrundsbaner og lignende indgår i maleriernes samledekompositioner.

Hverdagselementerne optræder som spor af noget hjemligt oggenkendeligt, som nedbrydes af maleriernesfragmenterede udtryk. Tematikker som forfald og opløsning løber som tynde røde tråde igennem Andersens farvemættede malerier. 

Baggrund og praksis
Som Ivan Andersenselv har udtalt det, så skaber han rum, som på en gang er, og samtidig ikkeer. Dermedgiver han udtryk for en rumforståelse, der ikke er ulig den, man støder på, nårman taler om de virtuelle rum, vi hver dag begiver os ind i. Internettets lagaf information, tekst og billeder udgør et erfaringsgrundlag for Ivan Andersen.

I værket One Step Beyond (2008) ses det tydeligt, hvorledes han i sit malerigenskriver internettets komplekse informations- og billedstruktur, og at hangennem en vekslen mellem rumskabende og fladebetonende effekter arbejder medreferencer til computerspillets æstetik.

Ivan Andersen: One Step Beyond, 2008, 200 x 250 cm. Pressefoto.
Ivan Andersen: One Step Beyond, 2008, 200 x 250 cm. Pressefoto.

Der skabes et modsætningsforhold, når Ivan Andersen bruger dage, måskeuger, på at fastholde de billeder, som vi ofte oplever øjeblikkeligt igennemcomputerens eller fjernsynets skærm. Og måskenetop derfor er maleriet som medie så vigtigt for ham, fordi han her har mulighed for at fæstne forskelligebilledfragmenter på en flade og dermed bearbejde, strukturere og kontemplereover den verden, der omgiver ham.

I et tilbageblik på Ivan Andersens produktion gennem de seneste ti år står detklart, at han vedholdende har arbejdet med at forene de to poler i detmodernistiske, vestlige maleri: figurationen og abstraktionen. I mødet med hansværker kan det da også være svært at trække et klart skel mellem værkernesfigurative eller repræsentative elementer og så de abstrakte.

Ivan Andersen: Telephone call from Istanbul, 2011, 220 x 180 cm. Pressefoto.
Ivan Andersen: Telephone call from Istanbul, 2011, 220 x 180 cm. Pressefoto.
Derved udfordrerhan både sig selv og beskueren til at tage et opgør med tanken om figuration ogabstraktion som to stærke modsætninger.

Ivan Andersens interesse for, hvornår et maleri opleves som figurativt,og hvornår det betegnes som abstrakt, har altid været til stede i hans værker –ja, det er næsten blevet en signatur for hans maleri. Men i hans seneste værkerfra 2011 står det klart, at hans maleriske undersøgelse er kommet til et nytpunkt, hvor abstraktionen har taget over og har fået lov til at spille enstadig større rolle.

SE BILLEDER FRA IVAN ANDERSENS AKTUELLE UDSTILLING PÅ SKIVE KUNSTMUSEUM

Beskrivelse/analyseaf et karakteristisk værk
Umiddelbart er der noget genkendeligt i Ivan Andersensværker, som i værket Surfin’ Bird. Vi kan genkende en lygtepæl, et fortov ogdele af et hus med vinduer. Men herefter bliver det sværere. Abstrakteelementer, brud og forskydninger slår skår i maleriets kompositoriskeopbygning, og vi mister orienteringen i et forsøg på at stykkebilledets elementer sammen.Den puslespilsagtige opbygning narrer øjet bedst som vi troede at meningen iværket var etableret. På den måde skabes en optisk spænding imellem de figurative og deabstrakte elementer i billedet. 

Ivan Andersen: Surfin' Bird, 2011. 180 x 220 cm. Foto: Gunter Lepkowski.
Ivan Andersen: Surfin’ Bird, 2011. 180 x 220 cm. Foto: Gunter Lepkowski.
Materialevalget spiller en stadig større rolle i Andersens værker. I Surfin’ Bird kan vi forestille os et omrids af en surfende fugl. Dele af fuglener bygget op af flader udført i et gipsmateriale. De større grå flader giverassociationer til en væg eller en mur, men igen er det kun en enkelt brik ipuslespillet – resten af brikkerne skal vi selv forestille os. 

Ivan Andersen er interesseret i, hvormeget eller hvor lidt figuration, der behøves for at et motiv er genkendeligt.På den måde udfordrer værkerne vores forestillinger og forventninger til det,vi ser – og tvinger os til at opfatte vores ellers vante omgivelser på ny.

Portfolio

Ivan Andersen: Alternative Energikilder, 2011, 180 x 220 cm. Foto: Gunter Lepkowski.
Ivan Andersen: Alternative Energikilder, 2011, 180 x 220 cm. Foto: Gunter Lepkowski.

Ivan Andersen: Sheriff, 2011, 180 x 220 cm. Foto: Gunter Lepkowski.
Ivan Andersen: Sheriff, 2011, 180 x 220 cm. Foto: Gunter Lepkowski.
Ivan Andersen: Souvenir, 2011, 150 x 110 cm. Pressefoto.
Ivan Andersen: Souvenir, 2011, 150 x 110 cm. Pressefoto.
Ivan Andersen: E-45, 2008, 195 x 235 cm. Pressefoto.
Ivan Andersen: E-45, 2008, 195 x 235 cm. Pressefoto.

 

Ivan Andersen: Summen af mine ulejligheder, 2006, 195 x 235 cm. Pressefoto.
Ivan Andersen: Summen af mine ulejligheder, 2006, 195 x 235 cm. Pressefoto.

Ivan Andersen: Dejligt rækkehus,, 2001, 110 x 130 cm. Pressefoto.
Ivan Andersen: Dejligt rækkehus,, 2001, 110 x 130 cm. Pressefoto.

 

Dele af ovenstående er et uddrag fra Marie Nippers katalogtekst til Ivan Andersens aktuelle udstilling Fra Grunden på Skive Kunstmuseum.

Ivan Andersen (f. 1968 i Tåstrup) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi, København, 1999-2005. Han bor og arbejder i København.
Læs CV her

Udmærkelser
2005 Modtog det lille legat fra Jens Søndergaard og Hustrus Mindelegat
2005 Modtog Niels Wessel Bagges Kunstfonds Hæderslegat
2009 Modtog Aage og Yelva Nimbs hæderslegat
2010 Modtog det 3 årige arbejdslegat fra Statens Kunstfond

Billedserie

Udstilling

Fra Grunden

21 jan 2012 28 maj 2012

Ivan Andersen

Muse®um
Se kort og tider

Del artiklen

'Ugens Kunstner - Ivan Andersen'

Facebook