Ugens kunstner – Daniel Svarre

Ugens kunstner – Daniel Svarre

Daniel Svarre er lige nu aktuel med udstillingen Father's Watch i galleriet SPECTA i Indre København. Installationsview. Foto: Erling Lykke Jeppesen

Daniel Svarres kunstneriske projekt tager udgangspunkt i en interesse for de æstetiske og psykologiske konsekvenser af at tilhøre eller ikke tilhøre en gruppe, og for hvordan grupper konstrueres visuelt. Lige nu kan man opleve hans værker i soloudstillingen Father’s Watch i SPECTA.

Daniel Svarres arbejde reflekterer over intimitet, nærhed og samhørighed på den ene side og frygten for eksklusion og ”de andre” på den anden side. Værkerne kredser om begær og frygt, om definitionen af de stereotype ”Jeg”, ”Vi” og ”De Andre”.

I definitionen af gruppen frembringes ofte en række modsatrettede følelser omkring magt og afmagt, det private og det offentlige rum, os og dem. Dermed befinder Daniel Svarres værker sig på én gang både i en overordnet samfundsmæssig kontekst og i et personligt og intimt rum, og det giver mulighed for at fortolke dem ad begge veje som et kritisk bidrag til de idéer, billeder og fordomme, der ligger i vores forståelse af ”Os” og ”Dem”.

Daniel Svarre. Foto: Claus Søndberg
Daniel Svarre. Foto: Claus Søndberg

Det gør sig bl.a. gældende i en række tøjskulpturer, som Daniel Svarre har lavet. I Group20 fra 2011 svæver 20 hovedløse mandsfigurer over gulvet. Skulpturen består af 20 ens sæt tøj – jeans, skjorter og jakker, som holder fast og tæt om hinanden, i en cirkulær formation. Gruppen virker på en og samme tid meget tiltrækkende, man ønsker at indgå i fællesskabet, og samtidig virker den konsolideret, fasttømret og afvisende. Group20 spiller på længsel og frygt, på inklusion og eksklusion og netop på modsætningen mellem ”Dem” og ”Os”.

I den nuværende udstilling Father’s Watch, som er Daniel Svarres tredje soloudstilling i SPECTA, er omdrejningspunktet fortsat en refleksion over forholdet mellem magt/afmagt, inklusion/eksklusion med udgangspunkt i de mainstream gruppedannelser og hierarkier, som man møder i det offentlige rum.

Daniel Svarre fremhæver her design og objekter som betydningsbærere og fortolkningsrammer for en tid, hvor dannelsen af individets samlede identitet sætter ind med afsæt i objekter fra sine egne teenageår – scootere, skolemøbler og beklædning.

Just Frustration, 2016. Foto: Erling Lykke Jeppesen
Just Frustration, 2016. Foto: Erling Lykke Jeppesen

Med udgangspunkt i sit eget subjekt og sin egen samfundsmæssige kontekst arbejder Daniel Svarre videre med, hvordan det, vi omgiver os med, fungerer som identitetsmarkører i forholdet mellem jeg’et, det sociale og det omkringliggende samfund. Det kan være beklædning, som vi udadtil signalerer vores ståsted med, det kan være det, som vi i et fællesskab går op i, eller det kan være objekter eller møbler og design, som vi omgiver os med.

Det gælder f.eks. værket Just Frustration, som er et modificeret skolebord. Benene i bordets ene side er rettet ud og står på gulvet, de to andre ben hviler mod væggen. Bordet er således opretstående og uden funktion. Det er fastlåst, idet det ikke kan stå uden at hvile på væggen.

Bordet genkender de fleste i Svarres egen generation som et institutionelt møbel, bygget til at kunne stå imod. Bordet repræsenterer det offentlige rum, skolen, en ramme om stort set alle danskeres opvækst. Samtidig bærer bordpladen spor og ridser fra elever, der har siddet ved det. Individet, der har befundet sig i den kollektive ramme. Man genkender dermed både sig selv og fællesskabet i ét og samme værk.

Portfolio

Education Chair, 2016. Foto: Morten Jacobsen
Education Chair, 2016. Foto: Morten Jacobsen
Father's Watch, 2016. Foto: Erling Lykke Jeppesen
Father’s Watch, 2016. Foto: Erling Lykke Jeppesen
Father's Watch, installationsview II, SPECTA, 2016. Foto: Erling Lykke Jeppesen
Father’s Watch, installationsview II, SPECTA, 2016. Foto: Erling Lykke Jeppesen
Painted Shield, 2016. Foto: Erling Lykke Jeppesen
Painted Shield, 2016. Foto: Erling Lykke Jeppesen
Untitled (sculpture for a corner), 2014. Foto: Niels Fabæk
Untitled (sculpture for a corner), 2014. Foto: Niels Fabæk
Lamps, 2014. Foto: Daniel Svarre
Lamps, 2014. Foto: Daniel Svarre
Group (Selfportrait), 2014, Kunsthal NORD. Foto: Niels Fabæk
Group (Selfportrait), 2014, Kunsthal NORD. Foto: Niels Fabæk
Headlights, 2014, Kunsthal NORD. Foto: Niels Fabæk
Headlights, 2014, Kunsthal NORD. Foto: Niels Fabæk
Uniforms, 2013. Installationsview, SPECTA. Foto: Erling Lykke Jeppesen
Uniforms, 2013. Installationsview, SPECTA. Foto: Erling Lykke Jeppesen
Position, 2012. Foto: Erling Lykke Jeppesen
Position, 2012. Foto: Erling Lykke Jeppesen
Works from within the Circle, installationsview, SPECTA, 2012. Foto: Erling Lykke Jeppesen
Works from within the Circle, installationsview, SPECTA, 2012. Foto: Erling Lykke Jeppesen
Group20, 2011. Foto: Daniel Svarre
Group20, 2011. Foto: Daniel Svarre
Københavnerbænke, 2011. Foto: Malene Nors Tardrup
Københavnerbænke, 2011. Foto: Malene Nors Tardrup
Playground (black box), 2010. Foto: Daniel Svarre
Playground (black box), 2010. Foto: Daniel Svarre
Sons1-2-3, 2009. Foto: Daniel Svarre
Sons1-2-3, 2009. Foto: Daniel Svarre
Group5, 2007. Foto: Anders Sune Berg
Group5, 2007. Foto: Anders Sune Berg
Installationsview, Overgaden, 2007. Foto: Anders Sune Berg
Installationsview, Overgaden, 2007. Foto: Anders Sune Berg
Portraits of Young Danish Teens with a hiphop attitude, 2006. Foto: Daniel Svarre
Portraits of Young Danish Teens with a hiphop attitude, 2006. Foto: Daniel Svarre

Daniel Svarre er født i 1976, bor og arbejder i København. Han var studerende på Det Fynske Kunstakademi i 1999-2001 og uddannet fra Malmö Art Academy (MFA) i 2001-2006.

Se hele Daniel Svarres CV her

Del artiklen

'Ugens kunstner - Daniel Svarre'

Facebook