Daniel Svarre

Daniel Svarres kunstneriske projekt tager udgangspunkt i en interesse for de æstetiske og psykologiske konsekvenser af at tilhøre eller ikke tilhøre en gruppe, og for hvordan grupper konstrueres visuelt. Læs flere

Info

Daniel Svarre

Baggrund

Daniel Svarre er født i 1976.

Han var studerende på Det Fynske Kunstakademi i 1999-2001 og uddannet fra Malmö Art Academy (MFA) i 2001-2006.

Bor og arbejder i København.

Primære medier

Installation, skulptur

Website

Daniel Svarres arbejde reflekterer over intimitet, nærhed og samhørighed på den ene side og frygten for eksklusion og ”de andre” på den anden side. Værkerne kredser om begær og frygt, om definitionen af de stereotype ”Jeg”, ”Vi” og ”De Andre”.

I definitionen af gruppen frembringes ofte en række modsatrettede følelser omkring magt og afmagt, det private og det offentlige rum, os og dem. Dermed befinder Daniel Svarres værker sig på én gang både i en overordnet samfundsmæssig kontekst og i et personligt og intimt rum, og det giver mulighed for at fortolke dem ad begge veje som et kritisk bidrag til de idéer, billeder og fordomme, der ligger i vores forståelse af ”Os” og ”Dem”.

Med udgangspunkt i sit eget subjekt og sin egen samfundsmæssige kontekst arbejder Daniel Svarre videre med, hvordan det, vi omgiver os med, fungerer som identitetsmarkører i forholdet mellem jeg’et, det sociale og det omkringliggende samfund. Det kan være beklædning, som vi udadtil signalerer vores ståsted med, det kan være det, som vi i et fællesskab går op i, eller det kan være objekter, møbler og design, som vi omgiver os med.

Del profilen

'Daniel Svarre'

Facebook