Sanselig kunstbrandert

Sanselig kunstbrandert

Absolut Illusion Bar. (Foto: Ken Hermann)

Billedserie

Festival

Absolut Illusion Bar

30 jun 2011 3 jul 2011

Nana Starck, Annesofie Sandal

Roskilde Festival
Se kort og tider

Kunstneren Annesofie Sandal og Wonderland Art Space har i et samarbejde skabt en illusionernes bar, hvor gæster kan drikke Absolut vodka, samtidig med at de får forvrænget deres sanser i mødet med kunsten.

”Absolut Illusion Bar er en bar, der giver folk andet endbare at kunne købe en drink. Der er så mange barer på Roskilde festivalen, hvorman kan få en fadøl, men her har vi lavet et helt univers og koncept omkringbaren, så folk gerne skulle få en mer-oplevelse ud af det”, fortæller SimonNygaard fra Wonderland Art Space. 

Sidste år opbyggede Wonderland Art Space også en bar påRoskilde Festivalen i samarbejde med deres sponsor Absolut vodka. I år erkonceptet så udvidet og udviklet af kunstneren Annesofie Sandal.

Absolut Illusion Bar. (Foto: Ken Hermann)
Absolut Illusion Bar. (Foto: Ken Hermann)

Spejlinger og lydkunst
Absolut vodka lancerede i maj 2011 den nye flaske AbsoluteIllusion Edition, hvor det på grund af spejleffekter ser ud som om flaskensetikette, er inde i flasken, når man drejer den. Sandal har fortolket og ladetsig inspirere af flaskens ide i sit arbejde med at frembringe barens rum ogoplevelser.

Annesofie Sandal og Simon Nygaard udenfor Absolut Illusion Bar. (Foto: Mette Garfield)
Annesofie Sandal og Simon Nygaard udenfor Absolut Illusion Bar. (Foto: Mette Garfield)
Absolut Illusion Edition. (Pressefoto)
Absolut Illusion Edition. (Pressefoto)

”Vi har ladet os inspirere af det, illusion nu en gang er.Man kan selvfølgelig fortolke det på mange måder, men vi valgt at fokusere på opfattelsesevnen– altså øjet der ser. Vi har taget udgangspunkt i øjet, iris og i spejlinger.Et lydtapet, der produceres ud fra samplede optagelser taget i rummet, gørdesuden, at barens gæster kan medvirke aktivt. Og på den måde bliver sansernesat i spil på flere forskellige måder i baren”, forklarer Sandal.

Rum i rummet
Klassiske geometriske former, såsom cirklen og romben, somer en spejling i sig selv, danner konceptet for rummet. Kunstneren Nanna Starckhar derudover lavet en pyramide ved indgangen til baren. Og endnu mere specieltfor en beværtning kan man i Absolut Illusion baren også opleve et bassin medvand, der frembringer genskin og giver forestillingen om endnu et rum i gulvet.Baren er altså bygget op, så der fortsat skabes andre, nye rum i rummet.

Absolut Illusion Bar. (Foto: Ken Hermann)
Absolut Illusion Bar. (Foto: Ken Hermann)

”Vi har også bygget skæve trapper, for at give illusionenom, at rummet ikke er lige, selv om det faktisk er ret firkantet”, fortsætterNygaard.

”Ja, vi har tvunget rummet til at virke som om, det ikke eret helt regulært rum”, supplerer Sandal.

Fine art på Roskilde Festivalen
I mange år har festivalen været domineret af street art oggraffiti, derfor er det måske på tide at festivalen også får den meresofistikerede kunst på banen. Wonderland Art Space og Annesofie Sandal vilderfor gerne skabe disse rum, som er overraskende og spidsfindige.

”Det er første gang, jeg har skullet lave noget, som harværet funktionelt. Så det har været en udfordring at bruge mit egetkunstneriske formsprog til noget, som både er brugbart og kommercielt. Og deter en fin balancegang. Det kan godt kamme over og blive enten for kunstneriskeller brugsrigtigt”, siger Sandal. 

Absolut Illusion Bar. (Foto: Ken Hermann)
Absolut Illusion Bar. (Foto: Ken Hermann)
Absolut Illusion Bar. (Foto: Ken Hermann)
Absolut Illusion Bar. (Foto: Ken Hermann)

Samarbejde med Absolut Vodka
I et makkerskab med et firma som Absolute Vodka, skal mannaturligvis tage visse hensyn.

”Der er nogle ting, man må bide i sig som kunstner i etsamarbejde med en kommerciel partner, og man skal ikke betragte baren som etgallerirum. Men jeg har prøvet at omformulere de ting, jeg laver, så jeg kanstå inde for det rent kunstnerisk og så det samtidig fungerer, som en bar”,forklarer Sandal.

Absolut Illusion Bar. (Foto: Ken Hermann)
Absolut Illusion Bar. (Foto: Ken Hermann)
Til spørgsmålet om, hvad gevinsten er ved at arbejde sammenmed så stort et kommercielt brand, svarer Sandal:

”For mig har det været befriende at få nogle rammer at gå udfra og arbejde med. Normalt er det kun mine egne kunstneriske begrænsninger ogindholdet, der sætter grænserne. Men her har der været nogle helt praktisketing at skulle forholde sig til”.

En særlig bar
Nygaard tilføjer, at han er fra Roskilde og har væretmed på festivalen i 20 år og er beæret over at få lov til at lave noget særligttil festivalens publikum.

”Det er faktisk spændende at få lov til at bygge noget op,som ikke er de sædvanlige fadølsbarer. Det er herligt at kunne give folk enhelt anden oplevelse, end det de får andre steder. Kan vi tilføje et ekstraelement, er det det hele værd. Og det har faktisk været meget lidt, at Absolut Vodka har blandet sig. Vi har fået et oplæg om, at det skulle handle omillusioner”, siger Nygaard afslutningsvis.

Billedserie

Festival

Absolut Illusion Bar

30 jun 2011 3 jul 2011

Nana Starck, Annesofie Sandal

Roskilde Festival
Se kort og tider

Del artiklen

'Sanselig kunstbrandert'

Facebook