Samarbejdskunst

Samarbejdskunst

De håndtegnede landskabsbilleder bearbejdes digitalt (Foto: Kirstine Autzen)

Billedserie

Projekt

LYS – landskabet, lyset, poesien og stemmer fra Østjylland

Elle-Mie Ejdrup Hansen

Statens Værksteder for Kunst
Se kort og tider

Kunstner Elle-Mie Ejdrup Hansen samarbejder både med programmører, en komponist og lokalbefolkningen i det omfattende interaktive kunstprojekt LYS. KUNSTEN.NU tog til artist talk på Statens Værksteder for Kunst for at høre, hvad et sådant samarbejde indebærer.

Forestillingen om den ensomt arbejdende kunstner, alene påsit atelier med sine tanker og kunstneriske skabelsesproces uden udefrakommendespåvirkninger og forventninger, holder sjældent stik for samtidskunstneres reellearbejdsvilkår. Tværtimod bliver meget kunst i dag til i et samspil mellemforskellige bidragsydere og den enkelte kunstner.

Kunstnerens koncept
For et år siden blev Elle-Mie Ejdrup Hansen kontaktet af KulturringØstjylland, som ville have udviklet et kunstprojekt af digital karakter.Derefter gik Ejdrup i samspil med den kommunale styregruppe i gang med at udvikleet koncept for kunstprojektet, der i den kommende tid realiseres på Statens Værksteder for Kunst i København.

Arbejdet med landskabstegningerne involverer formler over lysets hastighed (Foto: Kirstine Autzen)
Arbejdet med landskabstegningerne involverer formler over lysets hastighed (Foto: Kirstine Autzen)
Elle-Mie Ejdrup Hansen foran sine landskabstegniner (Foto: Kirstine Autzen. Beskåret)
Elle-Mie Ejdrup Hansen foran sine landskabstegniner (Foto: Kirstine Autzen. Beskåret)

På nuværende tidspunkt involverer projektet enkomponist, computerprogrammører og optagelser, hvor personer fra de østjyskekommuner oplæser Inger Christensens digt Lys.

”Det er ikke sådan, atjeg har gået ud i kommunerne og lavet en undersøgelse af ’Hvad er det I harbrug for? Konceptet er mit, selvom det også er et samarbejdsprojekt. Og jeg har en fuldstændig klar ide med værket, som ikke er nogen andres,” forklarer Ejdrup.

Et omfattende værk
Projektet LYS – landskabet, lyset, poesien og stemmer fra Østjylland er meget omfattende.Det består dels af Ejdrups store og detaljerede blyantstegninger af østjyskelandskaber, som computerprogrammører fra Århus Universitet nu er i gang med at transformere tildigitale værker.

Til foråret vil Ejdrup tage rundt i Kulturring Østjyllandsseks kommuner og få folk til at læse digtet Lysop foran de digitaliserede landskabsbilleder. Når digtet bliver læst op, villandskabsbillederne blive påvirket og transformere i farver og form. Herefter vilEjdrup skabe en database, hvor de oplæsende kan gå ind og finde det billede dehar ”læst frem” og høre deres egen oplæsning.

Oplæsningerne vil dernæst blive brugt af komponist MarieHøjlund til at skabe en lydinstallation, som skal akkompagnere en lysstråle,der vil oplyse landskaberne i de seks forskellige kommuner hen over seksaftener i september.

Nærbillede af en af landskabstegningerne (Foto: Kirstine Autzen)
Nærbillede af en af landskabstegningerne (Foto: Kirstine Autzen)
Nærbillede af en af landskabstegningerne (Foto: Kirstine Autzen)
Nærbillede af en af landskabstegningerne (Foto: Kirstine Autzen)

En hymne til IngerChristensen
At det er blevet Inger Christensens digt Lys, der er omdrejningspunktet for den lydmæssige del afkunstværket, var et rent tilfælde.

”Jeg havde en ide om, at værket skulle indeholde noget meden digter. Men hvem det skulle være, vidste jeg ikke helt. Da jeg så begyndteat søge, fandt jeg ud af, at Inger Christensen havde været lærer og skrevet sinførste digtsamling i Knebel i Østjylland. At den så endda hed Lys passede helt perfekt ind iprojektet.”

Derefter opstod ideen med at lade folk fra de forskelligekommuner læse digtet højt og bruge oplæsningerne til at skabe enlydinstallation.

Lys over land
Laserstrålen kan nærmest siges at være Ejdrups kunstneriske signatur. Hun har brugtlyset som omdrejningspunkt for sine værker flere gange, bland andet med Fredsskulptur i 1995 og Gellerup Light and Change sidste år.

”Den stoflighed og sanselighed der er i laserlyset, synesjeg er interessant. Jeg forestiller mig, at man vil komme ud i landskabet,opleve lyset og derigennem få en dybde og en ro.  Og vi lever jo i en tid, hvor det digitale ilige så høj grad er et materiale som blyanten er det.”

Den kunstneriskekoncentration
Men hvis landskabstegningerne alligevel skal gøres digitale, hvorfor såoverhovedet tegne dem med blyant først? Netop den del af arbejdsprocessen harværet meget vigtig for Ejdrup. Tegneprocessen er hendes måde, at komme ind tilen forståelse af kunstværket.

”Jo større projekter, jo mere præcis skal jeg være i minkoncentration. Tegneprocessen er min koncentration og måden, hvorpå jeg harfået ideen med projektet helt ind i min kerne. Der er meget jeg godt vil deleud, fordi mine værker kræver det, men jeg har ikke lyst til at udlicitere alt.”

De tre måneder, som det har taget at tegne de østjyskelandskaber i hånden, har derfor været kunstnerens metode til at udvikle ideentil værket.

Afbildning af den lysstråle, som kommer til at oplyse lokallandskabet til september i år (Foto: Kirstine Autzen)
Afbildning af den lysstråle, som kommer til at oplyse lokallandskabet til september i år (Foto: Kirstine Autzen)

Samarbejdet som kunstværk
Selve den samarbejdsproces, hvor mange forskellige bidragsydere kommer medinput, ser Ejdrup som en del af værket.

”At samarbejde på den måde giver muligheder for, at folkudefra kan bidrage med en masse godt. Og forhåbentlig kan det skabe en stolthedover en fælles skabelse. Ligesom det digitale materiale, vi producerer ogligesom blyantstegningerne, så er det organisatoriske også en del af værket.”

 

Om SVK–Artist Talks:
Denne Artist Talk er den første af en række Artist Talks på Statens Værksteder for Kunst (SVK).

SVK arrangerer i løbet af foråret 2011 i alt tre artist talks. I marts og april er det kunstnerne Marie Kølbæk (DK) og Claire Barclay (UK), som præsenterer deres arbejdsprocesser i værkstederne.

Om kunstprojektet LYS:
Projektet LYS - landskabet, lyset, poesien og stemmer fra Østjylland kommer til at foregå hen over seks dage i en uge i september mellem kl. 18 og kl. 24.

Kulturring Østjylland er et samarbejde mellem Kulturministeriet og de seks kommuner Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Odder, Samsø og Skanderborg.

Elle-Mie Ejdrup Hansen er selv født og bor Skanderborg.

Tidligere har kunstneren arbejdet med lysskulpturen Linien-Lyset Fredsskulptur 1995, som var en fejring af 50 året for Danmarks befrielse. Kunstneren skabte også værket Gellerup Light and Change, en 8 uger lang lysinstallation i den århusianske bydel i 2010.

Kunstprojektet LYS - landskabet, lyset, poesien og stemmer fra Østjylland er støttet af Statens Kunstråd, Kulturring Østjylland og Region Midtjylland.

Billedserie

Projekt

LYS – landskabet, lyset, poesien og stemmer fra Østjylland

Elle-Mie Ejdrup Hansen

Statens Værksteder for Kunst
Se kort og tider

Del artiklen

'Samarbejdskunst'

Facebook