Møder i ord og lys

Møder i ord og lys

19. september 2011 tog KUNSTEN.NU til Samsø for at opleve værket LYS - landskab og stemmer. Foto: Elle-Mie Ejdrup Hansen.

Billedserie

Udsmykning

LYS - landskab og stemmer

18 sep 2011 24 sep 2011

Marie Højlund, Elle-Mie Ejdrup Hansen

Lysværket kan stadig opleves den 23. september i klitterne syd for Grenå og den 24. september i Trehøje i Syddjus. Begge steder fra kl.18-24

Billedkunstner Elle-Mie Ejdrup Hansens og komponist Marie Højlunds store interaktive lys- og lydværk, LYS - landskab og stemmer, vises netop nu over seks aftener seks forskellige steder i Østjylland. KUNSTEN.NU var med på Samsø.

Jegtænker mig et under – lyder det klart og tydeligt ud i landskabet. Sætningener en linje fra 2. strofe i Inger Christensens digt LYS, indtalt her på Samsøaf en lokal kvinde tilbage i juni måned.

Elle-Mie Ejdrup Hansens lysskulpturer ved Ejer Bavnehøj. Foto: Jan Rusz.
Elle-Mie Ejdrup Hansens lysskulpturer ved Ejer Bavnehøj. Foto: Jan Rusz.
Stemmer fra Østjylland
I alt 758østjyder har læst en strofe af digtet op i det lille lydstudie i campingvognen,som billedkunstner Elle-Mie Ejdrup Hansen og hendes hjælpere i sommer kørterundt til arbejdspladser, skoler, institutioner og torve i Østjylland.Efterfølgende har komponisten Marie Højlund og programmør Søren Lyngsø Knudsentransformeret alle de indsamlede stemmer og lydoptagelser ude fra landskabernetil et musikalsk lydværk, der kommer ud af de 24 højttalere, der i aften erstillet op i en lavning på Issehoved, Samsøs nordligste spids.

Når det drejersig om komplicerede lys- og lydinstallationer i naturen, er Elle-Mie EjdrupHansen den kunstner i Danmark, der har størst erfaring. Nogen husker stadighendes monumentale Fredsskulptur fra 1995, der strakte sig langs helevestkysten. Det var et værk, der gav røre i andedammen, men vakte respekt ude iverden.

Ligesom denganger en vigtig del af kunstnerens arbejdsmetode at samle en ekspertgruppe omkringtilblivelsen af værket. Så når stemmerne i LYS – landskab og stemmer i Østjylland – trods strid blæst over Issehoved- fremstår rene og klare, skyldes det samarbejdet mellem programmører, lyddesignere, komponisten, højttalervirksomheden Dynaudio,Dansk Video Center (DVC) ogmaskinfabrikken RIVAL.

Lysværket i det bølgende landskab på Samsø. Foto: Birgitte Kristensen.
Lysværket i det bølgende landskab på Samsø. Foto: Birgitte Kristensen.

Værketfolder sig ud
Publikumindfinder sig i små grupper fra 18-tiden, og mens det stadig er lyst, kredserfolk mest rundt i området ved højttalerne. Nogle er kommet for at finde deresegen eller kollegaernes stemmer, andre slår sig ned i bakkerne inden forhørevidde og lytter til digtet, der gentages, varieres og samples. Stemmernetaler på skift i højttalerne, sammen, forskudte eller i kor og efter et stykketid vibrerer ordene med næsten hypnotisk klarhed.

Med til værkethører selvfølgelig Elle-Mie Ejdrup Hansens signatur: en lyslinje i form af engrøn laserstråle. Den er placeret oppe på bakken bag os, men er knap synlig påhimlen endnu.

En grøn bue over landskabet
Men mensstemmerne reciterer, går solen ned, tusmørket faldt på, og lysstrålen træderfrem i landskabet. En skarp grøn streng, der strækker sig over lavningen medhøjtalerne, ud over bakkerne og forsvinder i vandet et sted langt ude baggrenen.

Det er også itusmørketimen, at man for alvor bliver opmærksom på lyset, der tænder ogslukker i højttalerne. LED lysene tændes i den højttaler, hvor der siges noget,og de slukker igen, når stemmen holder pause eller stopper helt. Nogen gange erder kun lys i en enkelt højttaler, andre gange er der lys i flere, underomkvædet blinker de alle 24.

Lysstrålen ses her fra Samsø. Foto: Steen Stuhr.
Lysstrålen ses her fra Samsø. Foto: Steen Stuhr.

Der kommer stadigflere mennesker, familier, unge, teenagepiger, der holder hinanden i hænderne,for mørket lægger sig hurtigt. Laseren får mere og mere magt, og nogle læggersig i græsset mellem højttalerne og ser op i det grønne lys.

Mod det uendelige
Det føles, som omdet går fra mørkt til buldermørkt på et øjeblik. Pludselig er alle konturervæk, og lyslinjen ændrer sig fuldstændig. Den før så snorlige streng hvælversig op i en gigantisk bue over landskabet, og pga. af lidt lavtliggende tågebliver strålen lysere, tykkere – næsten ulden og håndgribelig. Men oven overtågen er himlen helt klar, og stjernerne myldrer frem, og med stjernehimlen sombaggrundstæppe sprænger værket ud af sin horisontale ramme og stiler moduendeligt. 

Som på tælling vandrer vi ud i landskabet med lyslinjeni en blød bue lige over vores hoveder, væk fra lavningen op over bakkerne forat se lyset forsvinde i havet.

Elle-Mie Ejdrup Hansens lysskulpturer ved Ejer Bavnehøj. Foto: Birgitte Christensen.
Elle-Mie Ejdrup Hansens lysskulpturer ved Ejer Bavnehøj. Foto: Birgitte Christensen.
Bagefter går vitilbage mod lavningen i tæt, tæt mørke. Stjernerne er igen skjult bag letteskyer, laserøjet blænder oppe i bakken, og vi kan ikke se stien foran os.Hjertet slår hårdt, men falder straks til ro, da jeg igen får øje påhøjttalerne, der lyser og blinker som små fyrtårne i lavningen. Og lige da vikommer indenfor hørevidde, siger en mørk, rolig mandestemme: hjertet er en lygte…

En følelse af fællesskab
LYS landskab og stemmer peger således påspændingsfeltet mellem det synlige og det usynlige, på landskabets storhed og den underliggende fælles identitet. Og værket har mange åbninger: Hvad enten man vælgerlyslinjens konstant, stemmernes dynamik, ordenes betoning og betydning ellerlandskabets fortælling som indgang, finder de fleste intuitivt ind i det fællesrum. Og der bliver de- i timevis. 

Ingrid Lankstead,afdelingsleder i Samsø Kommune glæder sig også over den store lokaletilslutning. Hun anslår, at mellem 4-500 mennesker er taget herop denne mandagaften – og det er mange på Samsø.

Det præcise antaler svært at afgøre – for selvom man hører, der er folk derude i terrænet – kanman ikke længere se dem. Kun rygtet om et tiltagende parkeringskaos oppe bagbakkerne – ja, hele vejen til Nordby er det håndgribelige bevis på, at derstadig befinder sig mange mennesker på Issehoved.

“Jeg skulle nokhave indkaldt hjemmeværnet,” konstaterer Ingrid Lankstead tørt. Ved siden afstår hendes veninde, også hun har fået noget at tænke over – dog ikkelogistikken:

Elle-Mie Ejdrup Hansens lysskulpturer ved Grenå. Foto: Elle-Mie Ejdrup Hansen.
Elle-Mie Ejdrup Hansens lysskulpturer ved Grenå. Foto: Elle-Mie Ejdrup Hansen.

“Ordene og lysetrører ved noget indeni, som man ikke anede,var der,” siger hun. Og selvom jeg kun lige kan skimte hende, kan jeg høre påstemmen, at hun er bevæget. Det slår mig, at mørket har udvisket grænsenmellem os.

Værketskaber et vi
Elle-Mie EjdrupHansen selv er fuldt bevidst om det fællesskab, værket skaber:

LYS – landskab og stemmer er fuldstændig forankreti Østjylland. Inger Christensen skrev digtet i Knebel, og det er de folk, derlever ude i de seks områder, hvor værket vises, der har indlæst digtet. Det erogså de lokale, der dukker op i aften som publikum. Det vi, der opstår mellem dem og værket, åbner for samtale – både omværket, men også om livet og hverdagen, og det er jeg som kunstner meget rørtover,” siger hun.

Der er stadigmulighed for at opleve Elle-Mie Ejdrup Hansens og Marie Højlunds poetiske lys-og lydværk en aften i Grenå og på Trehøje – men så er det også slut.

LYS - landskab og stemmer i Østjylland er skabt af Kulturring Østjylland, som er et kultursamarbejde mellem Kulturministeriet og de seks kommuner: Favrskov, Odder, Skanderborg, Samsø, Norddjurs og Syddjurs.

Teamet bag projektet: Billedkunstner Elle-Mie Ejdrup Hansen, komponist og lyddesigner Marie Højlund, programmør og komponist Søren Lyngsø Knudsen, programmør Sune Hede og projektmedarbejder Nina Udby Granlie.

Samarbejdspartnere/sponsorer: Dansk Video Center (DVC), Dynaudio A/S og A/S Maskinfabrikken RIVAL.

Værket vises seks aftener 18.-24. september 2011 kl. 18-24, seks forskellige steder i Østjylland.

18 landskabstegninger og videoer udstilles på henholdsvis på: Samsø Bibliotek, Kulturhuset InSide i Hammel, Hotellet i Rønde, Kulturhuset i Skanderborg, Grenå Bibliotek og Odder Bibliotek.

Lysværket kan stadig opleves den 23. september i klitterne syd for Grenå og den 24. september i Trehøje i Syddjus.

Læs mere på www.lysogstemmer.dk

Billedserie

Udsmykning

LYS - landskab og stemmer

18 sep 2011 24 sep 2011

Marie Højlund, Elle-Mie Ejdrup Hansen

Lysværket kan stadig opleves den 23. september i klitterne syd for Grenå og den 24. september i Trehøje i Syddjus. Begge steder fra kl.18-24

Del artiklen

'Møder i ord og lys'

Facebook