Rødgrød med kant

Rødgrød med kant

Doing it For Daddy: Der er et Yndigt Land, 2010. (Pressefoto)

Billedserie

Udstilling

Localities

10 sep 2010 7 nov 2010

Adel Abidin, Doing it For Daddy, Alen Aligrudic, Moridja Kitenge Banza, Esra Ersen, Emeka Ogboh, Khali Rabah, Wael Shawky

Museet for Samtidskunst
Se kort og tider

Med udstillingen Localities retter Museet for Samtidskunst en vigtig kommentar til den eskalerede angst for ’det fremmede’. Bevægelsen gennem museet er en rejse mellem lokaliteter og med ideen om den nomadiske beskuer rammer udstillingen plet på flere niveauer. Det er interessant, modigt og på tide.

I et forsøg på at gøre op med museumsverdenens tendens til stereotypificering af ’den vilde fremmede’ og etnocentriske forestilling om Europa som kunstens brændpunkt, er otte internationale samtidskunstnere, blevet inviteret til Museet for Samtidskunst i Roskilde for at give hver deres bud på en fortolkning ’det lokale’.

Det multikulturelle og hybride er i centrum på Localities og åbenhed og mangfoldighed gennemsyrer både de enkelte værker og udstillingen generelt.

De enkelte værker fungerer som en slags kontaktzoner – rum hvor folk, der er geografisk og kulturelt adskilte skaber en relation til hinanden.

Esra Ersan: Passengers, 2009 Pressefoto
Esra Ersan: Passengers, 2009 Pressefoto
Moridja Kitenge Banza: L'Union des États,2009. (Pressefoto)
Moridja Kitenge Banza: L’Union des États,2009. (Pressefoto)

Hver zone er en visualisering af kunstnerens fortolkning af en lokalitet, der ikke er hans egen og når man, som beskuer træder ind i denne sammenstødszone, bliver man en del af værket, i kraft af at man tilfører en ny identitet, en ny kultur og en ny fortolkning.

Rød grød med fløde
Kunstnersammenslutningen Doing It For Daddy fra Sydafrika giver med Installationen Der er et Yndigt Land en fortolkning af Danmark set med ’andre øjne’.

I en video følger vi en kvinde i hendes hjem mens hun forbereder en ’dansk aften’ for nogle bekendte.

Hun viser sig, som den eneste i selskabet, at kunne udtale den vanskelige sætning ’rød grød med fløde’ fuldstændig korrekt – en detalje der, foruden at imponere beskueren, fastslår i hvor høj grad sprog og kultur er to uadskillige størrelser.

Er hendes korrekte bemestring af det danske sprog ensbetydende med, at hun ’forstår Danmark samt dansk kultur og identitet?

Alen Aligrudic: Greetings from Yogoslavia, 2003-2009. (Pressefoto)
Alen Aligrudic: Greetings from Yogoslavia, 2003-2009. (Pressefoto)
Kulturel undersættelse
Samtidig tematiseres de problemer og misforståelser, der kan opstå når en kultur oversættes til en anden.

Med samlingen af ’mærkelige og sjældne ting fra Danmark’ retter kunstnergruppen en ironisk og sjov kommentar til den vestlige kunstinstitutions absurde tilbøjelighed til at fremstille ’andetheden’, som kunst i sig selv.

I lyset af installationens fine præsentation af nips og andet gammelt tingeltangel fra Danmark virker det indlysende absurd, at museer i årevis har udstillet masker og andre religiøse artefakter som ’eksotisk kunst’.

Det daglige brød
Kunstneren Adel Abidin reflekterer i sit humoristiske og æstetisk gennemførte videoværk Bread of Life over kulturbegrebet som en social konstruktion, der burde tages op til fornyet revision.

Fire nydelige mænd iført sort jakkesæt og alvorlig mine sidder på række i noget, der kunne ligne et kælderrum. Lidt efter lidt begynder de at spille på tørre brød, og det lyder virkelig godt!

Adel Abidin: Bread of Life, 2008 Pressefoto
Adel Abidin: Bread of Life, 2008 Pressefoto

I værket dekonstruerer Abidin den kulturelt betingede forestilling om brødet som helligt og noget man blot spiser. I følge kataloget skal værket få beskueren til at reflektere over sin egen og andres kultur og således fungere som afsæt for en nytænkning af kulturbegrebet.

Mest af alt er det imponerende, at de spiller så fantasistik på brød og ganske morsomt, at de bevarer den alvorlige mine selv når brødene går i stykker.

Beskueren som nomade
Udstillingen er bygget op som en rejse, hvor beskueren tages med på en atypisk og underfundig vandring gennem otte rum; otte ’mikroverdener’ eller ’lokaliteter’, der knyttes sammen i et fælles forsøg på at nedbryde grænsen mellem det lokale og det globale, det nære og det fjerne.

Emeka Ogboh: Lagos Soundscape, 2008 Pressefoto
Emeka Ogboh: Lagos Soundscape, 2008 Pressefoto
Fra Lagos’ storbylarm over en smuk brødsymfoni til det danske flæskestegs-køkken bevæger den besøgende sig som en nomade eller en migrant.

Her oplever man det ene kultursammenstød efter det andet og erfarer i hvilken grad kulturbegrebet og den identitetsfølelse, der knytter sig til det lokale, er baseret på mere eller mindre tilfældige og forældede konstruktioner.

‘Den nuancerede anden’
Localities tematiserer aktuelle emner som globalisering og migration, med den originale detalje, at beskuerens bevægelse gennem museet bliver et symbol på den aktuelle problemstilling. Dermed er det i høj grad lykkedes kuratorerne at give et ’ikke-stereotypificeret’ billede af ’den anden’.

Med dette, i dansk sammenhæng, nybrydende forsøg på opgør med traditionel kuratering og en række interessante værker er Localities helt klart en udstilling der SKAL ses og kun kan anbefales.

Udstillingen er kurateret af: Sanne Kofod Olsen (DK), Direktør, Museet for Samtidskunst, N'Goné Fall (SN/FR), uafhængig kurator, Samar Martha (PS/GB), uafhængig kurator

Medvirkende kuntnere: Adel Abidin (Irak), Doing it For Daddy (Sydafrika), Alen Aligrudic (Bosnien-Hercegovina), Moridja Kitenge Banza (DR Congo), Esra Ersen (Tyrkiet), Emeka Ogboh (Nigeria), Khali Rabah (Israel), Wael Shawky (Egypten)

Billedserie

Udstilling

Localities

10 sep 2010 7 nov 2010

Adel Abidin, Doing it For Daddy, Alen Aligrudic, Moridja Kitenge Banza, Esra Ersen, Emeka Ogboh, Khali Rabah, Wael Shawky

Museet for Samtidskunst
Se kort og tider

Del artiklen

'Rødgrød med kant'

Facebook