Fond uddeler legater for 400.000

Fond uddeler legater for 400.000

Årets modtagere af Anne Marie Telmanyi, født Carl-Nielsens Legat. Fra venstre: Milena Bonifacini, Martha Kramær, Helle Frøsig og Hjördis Haack.

Anne Marie Telmanyi, født Carl-Nielsens Fond uddeler fire hæderslegater á 100.000 kr.

Anne Marie Telmanyi, født Carl-Nielsens Fond er stiftet af afdøde maler Anne Marie Telmanyi og udsteder legater til kvindelige kunstnere over 40 år, der har ydet en markant, prisværdig indsats.

Fredag den 4. marts fik fire kunstnere i Kuppelsalen på Charlottenborg tildelt årets hæderslegater på hver 100.000 kr. Legatmodtagerne er Milena Bonifacini, Martha Kramær, Helle Frøsig og Hjördis Haack.

De fire kunstnere er udvalgt af Legatbestyrelsen, bestående af Toni Larsen, Kit Kjærbye og Poul Flemming Hansen, og i det følgende kan du læse motivationen bag valget af de enkelte kunstnere:

Hjördis Haack
“Hjördis Haack favner det store format. Det store format og en stærk farvekolorit bidrager til en monumental oplevelse, som insisterer på vores opmærksomhed. Hjördis Haack udforsker, hvordan gentagelse, det forenklede udtryk og formens spejling skaber rum til nye metaforer.

Metaforer, der hensætter os til nye foranderlige miljøer og landskaber. Hjördis inddrager den almene hverdagsgenstand som et redskab, når vi skal transformeres til ydre kroge af vores opfattelse af kultur og landskaber.

Hjördis sætter blomsten ind som motiv, pågående og stærk. Vi som beskuere kommer så tæt på naturen, at duften fra blomsten kildrer vores lugtesans – er den virkelig eller ej? En overvældende oplevelse, på den gode måde.

Hjördis Haack udforsker den verden, vi befinder os i gennem hverdagens spejlinger – og hun stiller os et scenarie i skue: HVILKEN verden er omkring os? Gennem spejlinger i hendes motiver, stiller hun spørgsmålet: Hvilken tid og hvilke tanker omgiver os. Hjørdis Haack insisterer på vores opmærksomhed i relation til samfund, liv og vores valg af værdier”.

Helle Frøsig
“Helle Frøsig udforsker genkendelighed, gentagelse, oprindelighed og sanselighed på en måde, der formår at flytte vores blik fra virkelighed til en tilstand uden for tid og sted.

Helle Frøsig inddrager helt almindelige genstande i overdimensionerede mål, hvilket skærper min nysgerrighed i mødet med hendes værker. Hendes brug af genkendelige elementer, der bevæger sig i flere planer, skaber en inspirerende og endeløs dialog mellem mig som beskuer og værket.

Helle skaber med sit udforskende blik, et rum der MÅSKE er virkeligt. Helle undersøger, hvordan tid og rum forandres. Hvilke nye figurationer opstår, når en gentagende rytme strækkes ud, trækkes ind og vokser sammen. Mødet med Helles værk formår at få mit sjælelandskab til at bevæge sig tilsvarende, hvilket bidrager til en spændende dialog mellem værk og beskuer.

Min oplevelse i sjælelandskabet, får mig til at kredse om det at være tilstede og nærværende i tid og rum. Helle Frøsig inddrager både symbolik og minimalisme i et nyskabende og udforskende greb. Det genkendelige omsættes i nye figurationer, når delelementer fra projektioner træder ud i rummet. Den indre dialog fastholdes inden for en ramme af en gentagende ornamentik.

Denne bjergtagne styrke, og evne til at flytte rundt i tid og rum, hvor det endeløse stivner i et øjeblik, for derefter at fortsætte sin søgen i en forandringsproces – er en helt unik oplevelse”.

Milena Bonifacini
“Billedkunstneren Milena Bonifacini modtager i 2016 Anne Marie Telmanyi født Carl Nielsen Legat for sit forunderlige, særegne og farvestærke univers.

Milena Bonifacini har igennem mange år arbejdet med og udviklet sin egen distinkte stil indenfor abstrakt maleri – ofte i rumlige, visuelle collager. Der synes som en form for økologisk bevidsthed til stede, som en måde at trække vejret på – cellerne trækker vejret – et dybt visuelt åndedræt. En måde at opløse formernes og dermed menneskets grænser på.

I sine visuelle collager undersøger Milena Bonifacini maleriets udvidede felt. Bemalede figurer kan repetere former og strukturer fra malerier og vice versa og kan samles til rumlige festflor af alle frembragte bestanddele.

En stærk feminin tyngde opleves i en suveræn håndtering af rød, rød volumen, rød arv, rød som en selvfølge, rød rod. Bordet hvor alle hænderne har ligget og kroppen ser op på en”.

Martha Kramær
“Maleren Martha Kramær modtager Anne Marie Telmanyi født Carl Nielsen Legat 2016 for sit væsentlige arbejde med at udvikle det abstrakte maleri; både på det maleriske og det figurative plan.

I Martha Kramærs malerier placeres billedets figurer – der præsenteres fragmenter af handlingsforløb – de vikler sig ud af og/eller ind i … maleriet – et malet værelse – elementer kan flyttes rundt – er et bevidst arbejde, et eksperiment som består af form og forvandling. Maleriet spørger til maleriet – agiterer for det malede selv… nærer sig ved maleri

Et lag af gennemgribende kraft kan gennemstrømme Martha Kramærs billeder, som et drømmesyn; og en kraft udstråler af den præcision, som møder en, i billedernes dybdegående og komplekse mellemværende mellem det maledes materialitet og en forms begrundelse”.

Del artiklen

'Fond uddeler legater for 400.000'

Facebook