Den interaktive by

Den interaktive by

På festivalen kunne man kravle op i Indkigstårn af kunstnerne …Er vi så kunstnere nu?. Foto: Rikke Luna Filipsen

Billedserie

Kunstfestival

Nybyggerne

19 nov 2010 20 nov 2010

Zuhal Kocan, WhoIsIn, Vivi Linnemann, Rasmus Jeppesen, Ursula Gabriel Holst, Mathias Rolskov, Steen Fagerberg, Morten Bo Johansson, Ruth Crone Foster, Rasmus Pedersen, Jens Vium, Mikkeline Natorp, Marianne Markvad, Louise From, Lil Wachmann, Cool burger airback revolutionen, Christian Dietrichsen, Anne Mølleskov, Kristian Schwartz, René Sørensen, Abdul Dube

Ridehuset
Se kort og tider

Ridehuset i Århus dannede denne weekend rammerne for kunstfestivallen Nybyggerne. Det var en festival, hvor værkerne blev skabt på en uge af unge danske kunstnere. Ridehusets indretning og udseende var således udelukkende lagt i hænderne på kunstnerne.

I forbindelse med Nybyggerne blev Ridehuset inddelt i tyve jordlodder på 8 – 20 m2, og tyve kunstnere og kunstnergrupper blev udvalgt til at befolke lodderne. Dette resulterede i, at mange forskellige udtryksformer blev bragt i spil i den lille by; lige fra klassisk billedkunst, over interaktive lydinstallationer, til provokerende performance.

Publikums interaktion
Selvom der ikke fra arrangørenes side var opsat nogle specifikke temarammer, synes størstedelen af de tyve kunstnere at have lagt vægt på interaktionen mellem publikum og værk. Man kunne således blive medskaber af forskellige lydværker, deltage i en opinionsundersøgelse eller blot komme til historiefortælling, hvis interessen lå der.

Nybyggerne under skabelsen og opbygningen. Foto: Rikke Luna Filipsen
Nybyggerne under skabelsen og opbygningen. Foto: Rikke Luna Filipsen
Værket Lydlegeplads gav publikum mulighed for at lege med mærkelige instrumenter. Foto: Rikke Luna Filipsen
Værket Lydlegeplads gav publikum mulighed for at lege med mærkelige instrumenter. Foto: Rikke Luna Filipsen

Inspirationen
Bureau Detours var inviteret til at bygge byens fælles arealer: alléen, torvet og caféen. Detours’ karakteristiske trækonstruktioner fungerede dog ligeledes som inspiration for mange af de deltagende kunstnere.

Eksempelvis kunne man centralt i Ridehuset finde værket Indkigstårn af kunstnergruppen …Er vi så kunstnere nu?. Deres konstruktion bestod af et højt trætårn, som tilskuerne kunne kravle op i og herfra danne sig et overblik over hele nybyggerbyen.

I tårnet var der fikserede kikkerter, der skabte fokus på udvalgte og ofte oversete elementer i Ridehuset, samt installeret foto kameraer, som tilskuerne kunne anvende til at dokumentere det, de fandt interessant ved Nybyggerne. De opsatte kameraer var koblet til to monitors, hvor publikums billeder blev vist. Værket gav publikum mulighed for at betragte Nybyggerne gennem en ny optik, og samtidig kunne de dokumentere og fremvise de elementer, som den enkelte fandt interessant.

Det nøgne tilløbsstykke
Et af de største tilløbsstykker under Nybyggerne var teatergruppen GelderaKs performance Under Bæltestedet. Fem skuespillere havde indrettet deres jordlod som en krostue, hvor en middag udspillede sig.

Denne performance havde dog den lille tvist, at alle fem skuespillere var nøgne fra livet og nedefter. Under det store egetræsbord, hvor middagen blev indtaget, levede de nøgne ben deres eget dyriske liv. Dette stod i kraftig kontrast til den meget kontrollerede og anstændige overkrop og til deres konverserende og højkulturelle tone hen over bordet. GelderaK satte således fokus på splittelsen mellem det, der på overfladen synes ordenligt, men under overfladen og i virkeligheden er ukontrolleret og dyrisk.

Nybyggerne blev skabt og bygget på en uge. Foto: Rikke Luna Filipsen
Nybyggerne blev skabt og bygget på en uge. Foto: Rikke Luna Filipsen

Byens endeligt?
Festivalen var gennem hele weekenden velbesøgt. Interessen og engagementet fra både publikum og kunstnere var generelt stor, hvilket resulterede i konstant interaktion mellem publikum og kunstnere.

Den store publikumsmæssige interesse for Nybyggerne medførte, at arrangørerne allerede lavede en forhåndsaftale om en gentagelse af Nybyggerne næste år. Man kan således se frem til endnu et nybygger projekt i Ridehuset i 2011, hvor arrangørerne igen vil søge interesserede kunstnere og publikum til opbyggelsen af en ny kunst-by.

Nybyggerne var arrangeret af Kulturhus Århus, I DO ART, Geiger og Litteratur på Scenen.

Billedserie

Kunstfestival

Nybyggerne

19 nov 2010 20 nov 2010

Zuhal Kocan, WhoIsIn, Vivi Linnemann, Rasmus Jeppesen, Ursula Gabriel Holst, Mathias Rolskov, Steen Fagerberg, Morten Bo Johansson, Ruth Crone Foster, Rasmus Pedersen, Jens Vium, Mikkeline Natorp, Marianne Markvad, Louise From, Lil Wachmann, Cool burger airback revolutionen, Christian Dietrichsen, Anne Mølleskov, Kristian Schwartz, René Sørensen, Abdul Dube

Ridehuset
Se kort og tider

Del artiklen

'Den interaktive by'

Facebook