Dagens netkunstner: Kristoffer Ørum

Dagens netkunstner: Kristoffer Ørum

Captive Raum Oportal af Kristoffer Ørum og studerende fra Det Jyske Kunstakademi. Forskellige steder i Aarhus kunne man under Art Weekend Aarhus 2017 tilgå et trådløst netværk og opleve video-, lyd- eller tekstværker. Foto: Ole Bak Jakobsen.

TEMA: Netkunst
Læs om kunst, der er udviklet til at eksistere online, og som bruger nettet som sit ‘materiale’. Med vores temaserie får du baggrundsviden og kendskab til kunstnere indenfor genren.

Mens landets kunstudstillinger er på pause, giver kunsten.nu momentum til netkunsten. Et par gange om ugen anbefaler Lektor i Digital Design og Informationsvidenskab, Søren Pold, en netkunstner. I dag: Kristoffer Ørum.

Kristoffer Ørums (f. 1975) kunstneriske virke centrerer sig om forholdet mellem kunst og samfund i en digital samtid. Et stort interessefelt for kunstneren er de måder, teknologier i stigende grad påvirker vores hverdagsliv, og den måde vi forstår og interagerer med vores omverden.
Ørum er særligt interesseret i de steder, hvor grænsefladerne mellem vores præsentation af os selv i det digitale liv og vores fysiske kroppe er uklare.

Søren Pold: “Kristoffer Ørum laver mange sjove ting, hvor han både bruger computere, interfaces og sig selv i performances. Det første værk, jeg fik øje på, var Captive Portal. Her gør han det, at han etablerer et stedsspecifikt, trådløst netværk, der distribuerer kunstrelateret stof. Det er altså et netværk, som du kun kan komme på bestemte steder. Han installerer det via en wifi-router, og så skal du derhen for at komme på det”.

“Vi har altid en ide om, at nettet er allestedsnærværende. Vi kan altid komme på nettet – vi er altid på. Ørum gør opmærksom på, at det altid også er et lokalt net, vi er på. Han gør det så i en ekstrem form, så det kun er det lokale net, du kan komme på”.


Kristoffer Ørum: It Sings for Us of What We Might Become, 2019.

Et eksempel på en af Ørums performances er It Sings for Us of What We Might Become, hvor Ørum fremfører et tilsyneladende traditionelt foredrag. Undervejs bliver han konstant afbrudt af pop-ups og fejlmeldinger på computeren, og bliver derfor nødt til at indskrive sit eget ansigt i computerens kodning i en art ‘affektiv kodeskrivning’, for at komme videre.
I denne performance bliver computerens manglende evne til at registrere mennesket en mulighed for frihed. Herigennem opstår muligheden for at blive en anden og udvikle et nyt sprog.

Læs også:

Portræt af Kristoffer Ørum
Anmeldelse af udstillingen Semio-technical Traffics

Kristoffer Ørums hjemmeside

TEMA: Netkunst
Læs om kunst, der er udviklet til at eksistere online, og som bruger nettet som sit ‘materiale’. Med vores temaserie får du baggrundsviden og kendskab til kunstnere indenfor genren.

TEMA: Netkunst
Læs om kunst, der er udviklet til at eksistere online, og som bruger nettet som sit ‘materiale’. Med vores temaserie får du baggrundsviden og kendskab til kunstnere indenfor genren.

Del artiklen

'Dagens netkunstner: Kristoffer Ørum'

Facebook