Randi & Katrine

Den danske kunstnerduo Randi og Katrine blev til i 2004, mens Randi Jørgensen og Katrine Malinovsky stadig gik på Kunstakademiet. Lige siden har de skabt eventyrlige værker ud fra en fælles interesse for menneskers forhold til arkitektur og billeder. Læs flere

Info

Baggrund

Randi Jørgensen er født 1974 i Kolding. Katrine Malinovsky er født 1976 i Hillerød.

De er begge uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2005.

Bor og arbejder i København.

Primære medier

Skulptur, installation

Website

Randi & Katrines kunst er kendetegnet ved humor, menneskekundskab og en særlig interesse for de umiddelbare omgivelser. De har arbejdet både i det intime format og med kolossale installationer. I en ny udgave af popkunst forenkler, forstørrer eller farvelægger kunstnerduoen hverdagens velkendte genstande eller bygninger, så værkerne fremstår som billeder på menneskers mangeartede relationer til deres omverden.

Randi & Katrine er optagede af menneskers forhold til arkitektur og billeder. Billeder forstået som de mentale billeder, vi alle opererer med i form af personlige erindringsbilleder eller de fælles ikoner eller brands, som vi er stødt på så mange gange, at de indgår i et fast, kollektivt billedrepertoire. Hertil kommer de indre billeder, vi i en lind strøm forestiller os i drømme og fantasi.

Al arkitektur er skabt af mennesker som et rum for levet liv i lighed med menneskekroppen selv. For Randi & Katrine vækker et typisk hus med et par vinduer placeret symmetrisk omkring en dør uundgåeligt mindelser om øjne og næse i et menneskeansigt – ligesom et tårn virker på os som en krop, der mimer vores egen. Vi indlæser vores fysik og vores følelser i alt, hvad vi møder, samtidig med at vi bevidst eller ubevidst skaber arkitekturen i menneskets billede.

Del profilen

'Randi & Katrine'

Facebook