REVISIT: Thorbjørn Lausten
14 nov 201510 jan 2016

Udstillingsformatet REVISIT er et årligt tilbagevendende indslag i udstillingsprogrammet på Overgaden. Tradi- tionen tro stiller formatet skarpt på nogle af de mange betydningsfulde kunstprojekter, som huset har lagt rum
til i årenes løb. I 2015 genbesøger Overgaden Thorbjørn Laustens udstilling Datablik fra 2003 og giver på begge etager et bredt indblik i kunstnerens på én gang konsekvente og alsidige undersøgelse af, hvordan og med hvilke midler videnskabelige data kan formidles til os.

Thorbjørn Lausten: Datablik, 2003. (Foto: Anders Sune Berg)
Thorbjørn Lausten: Datablik, 2003. (Foto: Anders Sune Berg)

Som en af de første i Danmark har Thorbjørn Lausten inddraget naturvidenskabelige forhold og metoder i sit kunstneriske arbejde, der også spejler de sidste årtiers teknologiske udvikling. Siden 1970erne har han i et bredt spænd af medier udforsket mulighederne for at skabe sanselige fremstillinger af begreber og usynlige fænomener såsom tid, stråling og andre former for energi, der er fundamentale for vores eksistens, men som vi ellers kun kan forestille os.

I denne sammenhæng er de tekniske redskaber, som vi har til rådighed, helt afgørende for vores evne til at begribe verden og os selv, men som Lausten peger på, er disse også altid med til at skabe den virkelig- hed, vi ser.

Denne interesse udgør det centrale omdrejningspunkt for REVISIT-udstillingen, hvor Lausten blandt andet præ- senterer et nyt værk med titlen POL, som er baseret på omfattende geomagnetiske målinger fra Nordpolen og Sydpolen. Disse transmitteres direkte til Overgaden i hele perioden og omsættes til farverige, abstrakte komposi- tioner, der i forskellige varianter projiceres op på facaden ud mod kanalen samt inde i udstillingsrummet. En væ- sentlig pointe i dette såvel som udstillingens øvrige udvalg af værker, der spænder over maleri, tegning, lysinstal- lationer og webprojekter, er, at nøjagtigt identiske data kan antage vidt forskellige former og udtryk.

Herved gør Thorbjørn Lausten opmærksom på, at det, vi vanligt anser for videnskabelige, objektive registreringer, er baseret på subjektive valg, og vores virkelighedsopfattelse vil derfor altid være en konstruktion betinget af de data, som vi får forelagt. Med afsæt i dette grundvilkår kobler udstillingen sig på kritisk vis til mere grundlæg- gende filosofiske spørgsmål om selve mekanismerne bag billeddannelse og formidling samt den måde, hvorpå vi sanser, erkender og skaber betydning – spørgsmål som ikke er blevet mindre relevante i en gennemdigitaliseret verden

O—Overgaden

Overgaden Neden Vandet 17
1414 København K

Tilgængelighed:

Niveaufri adgang - nej
Handicaptoilet - nej

Gratis for ledsager - ja

Tirs-fre 13-18
Tors 13-20
Lør-søn 11-18

Gratis entré

Kontakt

+45 3257 7273

REVISIT: Thorbjørn Lausten
14 nov 201510 jan 2016

Del

'REVISIT: Thorbjørn Lausten'

Facebook