Senko kommunikerer

Billedserie

bog

Senko 1

Sergei Sviatchenko

Senko Studio
Se kort og tider

Sergei Sviatchenko modtog i 2009 et arbejdslegat på 50.000 kr. fra Statens Kunstfond.

Statens Kunstfond

Senko kommunikerer

Sergei Sviatchenko, indehaver af Senko Studio. Pressefoto

Senko Studio i Viborg har været på banen i syv år, og fejrer sig selv med en bogudgivelse. Vi har talt med indehaveren Sergei Sviatchenko om, hvorfor kommunikation er et nøglebegreb for det lille udstillingssted.

Vi har formentlig alle været til fem og tiårs jubilæer i en eller anden sammenhæng. Men en bogudgivelse i anledning af et 7-årsjubilæum? Tja, det er usædvanligt.

"Jeg har altid syntes godt om tallet 7", smågriner Sergei Sviatchenko forlegent, da han inviterer mig inden for i sit hjem til en snak om Senko Studio. "Men det falder også sammen med et økonomisk tilskud fra Viborg kommune", tilføjer han med et lumsk smil.

Et stolt tilbageblik
På bordet i stuen, der er spækket med kunstværker og designermøbler, spreder kunstneren med de ukrainske rødder og de store armbevægelser en stribe tekster, billeder, postkort og plakater ud. Det er materialet til bogudgivelsen om Senko Studio.

Delelementer af bogen. Foto: Sergei Swiatchenko.
Delelementer af bogen. Foto: Sergei Swiatchenko.

Delelementer af bogen. Foto: Sergei Swiatchenko.
Delelementer af bogen. Foto: Sergei Swiatchenko.

"Bogen dokumenterer en del af de 70 udstillinger, Senko har huset i de første syv år", siger han, og giver udtryk for den stolhed, han føler ved at se tilbage på Senko Studios historie.

"Senko Studio er en platform for kommunikation", svarer Sviatchenkos, da jeg beder ham om at karakterisere udstillingstedet. Og ordet kommunikation fylder da også langt mere i vores samtale end ordet kunst.

Svitchenko kalder Senkos store glasfacade en ´5 millimeter kommunikationsflade´ til den omgivende by. Pressefoto.
Svitchenko kalder Senkos store glasfacade en ´5 millimeter kommunikationsflade´ til den omgivende by. Pressefoto.

Viborg snakker med verden
"Senko Studio opstod på baggrund af min ambition om, at de nyeste strømninger i samtidskunsten kan manifestere sig allevegne – i New York, Paris, Toronto såvel som i Viborg", forklarer Sviatchenko, men indrømmer dog i samme åndedrag, at der i begyndelsen ikke var den store forståelse lokalt for Senko Studio.
"Viborg er jo ikke Berlin", sukker han.

Selvom opbakningen i begyndelsen var minemal, skulle ukraineren snart vise sig at være vedholdende ud over det sædvanlige. Han nægtede at skrinlægge projektet på trods af, at der til en fernisering dukkede sølle tre mennesker op, og at projektet trak store veksler på familiens privatøkonomi.

Yoko Ono - en af de prominente gæster i Senko Studio. Pressefoto.
Yoko Ono – en af de prominente gæster i Senko Studio. Pressefoto.
Internationale ambitioner
I 2007 kom så tilskuddene fra Viborg Kommune og en lokal erhversklub, og det blev lidt lettere at være indehaver af Senko Studio. "Der var simpelthen nogle, der opdagede, at Senko placerede Viborg på landkortet ude i verden", siger Sviatchenko tørt.

Han arbejdede fra starten dedikeret på at sætte fokus på projektet uden for Viborg – ja sågar hinsides de nationale grænser.

Og ordet "international" optræder da også omtrent lige så hyppigt som "kommunikation", når Swiatchenko taler.

Senkos marketingschef
"Jeg føler mig international", siger han,"og Senko skal kommunikere med de store byer. Derfor inviterer jeg kunstnere fra hele verden til at udstille, og derfor har jeg fra starten satset på at udbrede kendskabet til Senko Studio via forskellige mediekontakter. Ikke mindst kunstportaler som KUNSTEN.NU og kopenhagen.dk har været vigtige for at skabe synlighed om Senko Studio."

Mange små kunstnerdrevne udstillingssteder retter hele energien på den kvalitative kunstproduktion, men "glemmer" til tider at gøre opmærksom på sine anstrengelser. Det er ikke tilfældet i Senko Studio.

Swiatchenko arbejder med at sprede budskabet om udstillingsstedets aktiviteter på en måde, som må gøre enhver marketingchef grøn af ærgelse over ikke at have ham i sin stab.

Alle udstillinger dokumenteres nøje og Senkos hjemmeside byder på et arkiv over alle udstillinger. Bogen om Senko Studio er også en brik i denne strategi og den lanceres med pomp og pragt på alt_cph 18.- 20. september, hvor Senkos facade i 1:1 blæses op på en stor væg.

Om aftenen præsenteres videokunst ud mod gaden. Pressefoto
Om aftenen præsenteres videokunst ud mod gaden. Pressefoto

kunsten skal også være fysisk
I al denne snak om kommunikation og synlighed melder spørgsmålet sig, om den faktiske kunstproduktion og selve udstillingerne i Viborg er af mindre betydning end dokumentationen og formidlingen af dem?
Ville et netgalleri ikke være en bedre form for Senko Studio og fuldt ud honorere ønsket om den internationale kommunikation?

Det mener Sviatchenko dog ikke. "For mig er det vigtigt, at kunsten manifesterer sig fysisk, og jeg vil gerne give folk her i Viborg en oplevelse af samtidskunstens billeder. Det er vigtigt for mig at give noget tilbage til Viborg".

Fremtidens Senko

Inden jeg siger farvel til kunstens mr. Viborg, når jeg lige at spørge om fremtiden. Jeg ved, at han arbejder på at skaffe midler til en større kunsthal i det mitjydske med plads til udenlandske residence-ophold.

"Jeg tror fuldt og fast på, at det bliver en realitet", siger han. Og mandens ildhu og strategiske tænkning taget i betragtning, fristes man til at tro ham.

Læs baggrundsartikel om Senko Studio

Sergei Sviatchenko er udover at være indehaver af Senko Studio udøvende kunstner.

Navnet "Senko" = henholdsvis de første to og de sidste tre bogstaver af indehaverens for- og efternavn.

At kunstneren med ukrainske rødder havnede i Viborg er lidt af en tilfældighed. Efter endt uddannelse som arkitekt blev han i sin egenskab som art director på SOVIART i Kiev inviteret til Danmark, og en udsmykningsopgave på gymnastikhøjskolen i Viborg var den umiddelbare anledning til, at det var her han og familien slog sig ned.

Sergei Sviatchenko modtog i 2009 et arbejdslegat på 50.000 kr. fra Statens Kunstfond.
Statens Kunstfond

Billedserie

bog

Senko 1

Sergei Sviatchenko

Senko Studio
Se kort og tider

Sergei Sviatchenko modtog i 2009 et arbejdslegat på 50.000 kr. fra Statens Kunstfond.

Statens Kunstfond

Del artiklen

'Senko kommunikerer'

Facebook