Michael Geertsen: fra Decon til Deco – Køppe Contemporary Objects

Michael Geertsen: fra Decon til Deco – Køppe Contemporary Objects

Michael Geertsen: Fra Decon til Deco, 2022. Foto: Køppe Contemporary Objects.

Billedserie

Fra Decon til Deco er en udstilling om iscenesættelse af objektet. Med nedslag i 20 års arbejder ¬– fra abstrakte dekonstruktivistiske sammenstillinger til nyfortolkninger af dansk skønvirke – undersøger en række tableauer forholdet mellem rummet, rammen og værket.

Udstillingen viser tidlige abstrakte værker af Michael Geertsen og helt nye arbejder fra udstillingen Geertsen vs. Hjorth med dansk skønvirke ornamentik. Der er også en serie ’spadserende’ former fra omkring 2010, sekunderet af to grå pragtvaser fra 2015.
Desuden viser udstillingen nyere værker med en klassicerende tilgang – dog altid tilført en samtidsmarkør som enten en skævhed, en sammensathed eller et nutidsornament. Udstillingen bindes sammen af farvefelter, som objekterne forholder sig til på tværs af tid og genre.

Kilde: Køppe Contemporary Objects

Michael Geertsen: Fra Decon til Deco, 2022. Foto: Køppe Contemporary Objects.
Michael Geertsen: Fra Decon til Deco, 2022. Foto: Køppe Contemporary Objects.
Michael Geertsen: Fra Decon til Deco, 2022. Foto: Køppe Contemporary Objects.
Michael Geertsen: Fra Decon til Deco, 2022. Foto: Køppe Contemporary Objects.
Michael Geertsen: Fra Decon til Deco, 2022. Foto: Køppe Contemporary Objects.
Michael Geertsen: Fra Decon til Deco, 2022. Foto: Køppe Contemporary Objects.
Michael Geertsen: Fra Decon til Deco, 2022. Foto: Køppe Contemporary Objects.
Michael Geertsen: Fra Decon til Deco, 2022. Foto: Køppe Contemporary Objects.
Michael Geertsen: Fra Decon til Deco, 2022. Foto: Køppe Contemporary Objects.
Michael Geertsen: Fra Decon til Deco, 2022. Foto: Køppe Contemporary Objects.
Michael Geertsen: Fra Decon til Deco, 2022. Foto: Køppe Contemporary Objects.
Michael Geertsen: Fra Decon til Deco, 2022. Foto: Køppe Contemporary Objects.
Michael Geertsen: Fra Decon til Deco, 2022. Foto: Køppe Contemporary Objects.
Michael Geertsen: Fra Decon til Deco, 2022. Foto: Køppe Contemporary Objects.
Michael Geertsen: Fra Decon til Deco, 2022. Foto: Køppe Contemporary Objects.
Billedserie

Del artiklen

'Michael Geertsen: fra Decon til Deco - Køppe Contemporary Objects'

Facebook