Forstad – Gammelgaard

Forstad – Gammelgaard

Anders Werdelin: Gulvinstallation, 2022, udsnit. Installationen kredser om spor og erindringsmateriale fra
hans egen barndom i forstæderne. Foto af Frida Gregersen.

Anders Werdelin, Heidi Hove, Kristine Hymøller, Lotte Agger, Sisse Hoffmann og Thorbjørn Andersen har skabt en udstilling, der handler om forstaden. Forstaden betegner det, der ligger foran staden, uden for voldene.

Her ligger forstæderne nu som randområder omkring storbyerne, gennembrudte af store indfaldsveje og blandede boligformer. Mange gange er det områder, der unddrager sig opmærksomhed. Dette til trods for de mange mennesker, der bor, identificerer sig med og lever her.

Den ene tidslomme afløser den forrige, områder udstykkes, huse renoveres eller forsvinder, butikker åbner og lukker. Byggepladserne efterlader nye boligblokke, og byrum dannes og forsvinder. Et område forandres til ukendelighed på kort tid, mens hele kvarterer står uændrede over årtier.

Kilde: Gammelgaard

Lotte Agger: Beplantning, 2022. Fotografisk plante opbygget af træ, pap og papir. Foto af Frida
Gregersen.

Sisse Hoffmann & Lotte Agger: Hovedhus, installationsview. Foto af Frida Gregersen.
Anders Werdelin & Heidi Hove: Gl lade, installationsview. Foto af Frida Gregersen.
Sisse Hoffmann: Udsagn, 2022, udsnit. Broderi på hørlærred og voksdug. Minder fra parcelhuset i 1970'erne. Foto af Frida Gregersen.
Thorbjørn Andersen – Installation, 2022, udsnit. Fotoserie med reallydsoptagelser fra forskellige steder i Herlev. Foto af Frida Gregersen.
Kristine Hymøller: Over Ringvejen & Hammerslag, 2022. Teksten på pallerne er uddrag fra dokumentarfilmen Kommunen der Skiftede Ansigt af instruktøren Per Larsen fra 1973. Foto af Frida Gregersen.
Heidi Hove: Par I, 2022. Sammenstykkede figurer af forskellige træsorter bearbejdet med motorsav. Foto af Frida Gregersen.
Kristine Hymøller: The Concept of the Megastructure New Typologies, 2022, udsnit. Skulpturer inspireret af etagebyggeri og boligblokke omkring Gammelgaard. Foto af Frida Gregersen.
Kristine Hymøller, Lotte Agger og Sisse Hoffmann, installationsview Ny Lade. Foto af Frida Gregersen.

Del artiklen

'Forstad - Gammelgaard'

Facebook