Silas Inoue

Silas Inoue arbejder med en bred vifte af temaer, der er præget af et eklektisk syn på tilværelsen og funderet i samspillet mellem forskellige modsætningsforhold, såsom natur og civilisation, materie og ånd, kaos og orden. Forskellige dualismer, der både berører samtiden og dykker ned i fortidens utallige lag.Læs flere

Info

Silas Inoue

Baggrund

Silas Inoue er født i 1981 i København.

Han er uddannet i visuel kommunikation på Det Kgl. Danske Kunstakademis Designskole i 2010.

Bor og arbejder i København.

Primære medier

Tegning, poesi, maleri, skulptur, installation

Website

Silas Inoue arbejder med tegning, maleri, skulptur og installation og tager både klassiske og mindre konventionelle materialer i brug. I dette alsidige felt beskæftiger han sig med spørgsmål, som relaterer sig til vores hverdag; spørgsmål om globalisering, turisme, økologi, økonomi og forbrug.

Temaerne anvender Inoue til at drage fokus mod tilværelsens mere uhåndgribelige sider. Dér, hvor drømme, spirituelle forestillinger eller mærkværdige fænomener hører hjemme; dér, hvor man i kunstnerens optik kan hente nye forståelser af de strukturer, som omgiver os.

Silas Inoue er uddannet fra Kunstakademiets Designskole i 2010. I hans afgangsprojekt og i de efterfølgende år frem til 2013 var hans arbejde funderet i en undersøgelse af det komplekse samspil mellem poesi, sind og billedsprog.

Gennem sin arbejdsproces bestræber Inoue sig konstant på at veksle mellem analytiske observationer af verden og en mere intuitiv tilgang, hvor personlige erfaringer og kunstneriske valg bestemmer, hvilken retning værkerne tager. I projekter, som forholder sig til et bestemt emne eller en given lokalitet ud fra et løst konceptuelt grundlag, giver han sig selv plads til spontanitet og umiddelbare fornemmelser.

Del profilen

'Silas Inoue'

Facebook