Heartland Temporary – The Object is to Change the Soul
31 maj 20182 jun 2018

Heartland er stolte af at annoncere udstillingen The Object is to Change the Soul under Heartland Temporary på sommerens festival, som finder sted 31. maj til 2. juni ved Egeskov Slot. De fire danske samtidskunstnere Ditte Gantriis, Lea Guldditte Hestelund, Marie Thams og Kirsten Astrup er inviteret til at undersøge – igennem skulptur, lyd, video og live performance – samtidens opfattelse af individualisme, selvet og dets transformation. Udstillingen finder sted i Slotsparken omkring Egeskov Slot og er kurateret af Iben Elmstrøm. Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond.

Presseplakat

Hvordan er det, vi som mennesker synes styret udefra, mens alt afhænger af, hvordan vi styrer os selv indefra? Det er spørgsmålet, som udstillingen The Object is to Change the Soul handler om. De fire kunstnere undersøger vor tids forførende fortællinger om individualisme og det blomstrende subjekt, der både i krop og sind er i energisk transformation og selvudvikling. Kunstnerne har til udstillingen arbejdet med stemmen, kroppens fysiske fremtoning, vores nye identitetsparametre og forskellige former forførelsesritualer, som kan ses som en effekt af, hvordan vi i dag ofte opererer i professionelle sammenhænge, hvor den indre selvstyring er et afgørende kvalitetsparameter. Vi er selv-arbejdende, selv-motiverende og selv-forbedrende; vi er vores egne eksperter, egne arbejdsgivere og egne iværksættere i disciplinen succes.

Udstillingen er en undersøgelse af, hvordan individualisme ser ud i vores samtid. Individet er hævet over kollektivet for at dyrke succes, konkurrence og det personlige særpræg. Udstillingen forsøger at give form til en magtfaktor, som syntes at komme udefra, men pålægges indefra som et psykisk internaliseret begær.

Om kunstnerne:
Kirsten Astrups kunstneriske praksis udfolder sig som videoinstallationer, musik og tragikomiske performancekabareter. Gennemgående tematikker er gentrificering, kønsroller, prækariat, arbejdsforhold i velfærdstaten og tidens globaliserede neo-liberalisme. Værkerne opstår som karikaturer af en samtid, hvor individets præstationer hyldes og kollektivet negliceres. Astrup arbejder ofte researchbaseret med det stedsspecifikke (en institutions eller et steds historie, arkitektur, akustik) i frembringelsen af værker, der stiller spørgsmålstegn ved, hvordan vores arbejdskultur ændres i takt med den gradvise rekonfiguration af velfærdssamfundet.

Marie Thams arbejder kunstnerisk med spørgsmål omkring værdisættelsen af menneskelige aktiviteter i det nuværende (sen-)kapitalistiske vestlige samfund, arbejdskulturens diktering af identitet og kunstnerisk værdi og forholdet mellem biologisk krop og social/politisk status. Med subjektivt afsæt og stemme portrætterer Thams’ værker ofte et samfund, der er domineret af arbejdsmarkedets normer og høje forventninger til arbejderens omsættelige produktion. Thams arbejder installatorisk, og hendes værker inkluderer en kombination af lyd, video, tekst og skulpturelle samt performative elementer.

Ditte Gantriis arbejder som billedkunstner med at blotlægge de visuelle strategier, der implicit ligger i de ting, vi i hverdagen omgiver os med. Gennem hybride installationsværker, der kombinerer forarbejdede designobjekter, interiørelementer, maleri, prints, m.m., undersøger hun det æstetiske – med alt hvad det indebærer af produktionsprocesser, forbrug, forførelse, nydelse, fiktioner og kulturelle/sociale længsler. Gantriis’ værker italesætter vores æstetiske kultur som et subtilt system af betydninger, som vi ubevidst navigerer efter og forholder os til – både på et individuelt og emotionelt plan, men også i et bredere kulturelt og politisk perspektiv.

Lea Guldditte Hestelunds kunstneriske arbejde kredser omkring kroppen, og om hvordan vi i samtidens vestlige samfund opfatter og tillægger den betydning. Hvilke hierarkier, idealer og sociale strukturer, der omgiver og former den, og hvad betyder den teknologiske udvikling for vores forståelse af, hvad en krop er og kan være? Hvorvidt hun hugger i marmor eller træner sin egen krop i henhold til klassiske idealer, undersøger hun de kvaliteter, proportioner og narrativer, der ligger i et givent materiale. I sine skulpturelle, installatoriske og performative værker tematiserer Hestelund emner såsom køn og krop, objekt og mening i en balance mellem (kunst)historiske og popkulturelle referencer.

Om kuratoren:
Iben Bach Elmstrøm er freelancekurator bosat i København og har en master i kurating fra Goldsmiths University. Elmstrøm arbejder med en række kuratoriske projekter, der beskæftiger sig med samspillet mellem æstetiske dimensioner, konceptuelle potentialer og politiske spørgsmål eller forestillinger. Iben Bach Elmstrøm er også kurator for SixtyEight Art Institute, en kunstnerisk og kuratorisk research organisation, der forøger at afdække og videreudvikle nye udvekslinger mellem kunstnere og kuratorer. For nylig har hun kureret udstillingerne The emperer is Naked på Waiting Room i Minneapolis (2017) og Exchanging Money for Workspace på SixtyEight Art Institute i København (2017) og Ars Memoria (2017); en stor udstilling med værker af den danske kunstner Helene Nymann i Rundetårn i København.

Kilde: Heartland Festival

Heartland Festival

Egeskov Gade 18
5772 Kværndrup

Heartland Temporary – The Object is to Change the Soul
31 maj 20182 jun 2018
Kurator

Del

'Heartland Temporary – The Object is to Change the Soul'

Facebook