Stedsspecifik: Peter Kruse Larsen & Peter Højbjerg
7 okt 202328 okt 2023

Peter Kruse Larsen, Hvede Bornholm, 2023

Anbefalet under Det skal du se! uge 40.

Betalt indhold

Pressemeddelelse:

Det er med stor glæde at kunne præsentere duo-udstillingen, Stedsspecifik med Peter Kruse Larsen (f.1962) og Peter Højbjerg (f.1988). Sammen har de skabt en udstilling, som med mange formmæssige afstikkere, behandler landskabet som kilde til motiver og motivation. Med malerier, Trangia-sæt, telt, video, fundne paneler fra husrenovering og sokker fra Ringsted, byder Ringsted Galleriet velkommen til Stedsspecifik – den 5. af i alt 6 udstillinger i udstillingsprogrammet, LANDBRUGLAND.

Når man træder ind i Ringsted Galleriets historiske udstillingslokale, kan det ved første øjekast ligne et naturhistorisk museums-tableau af en hensvunden epoke. Vi møder et opslået hightech vandretelt med diverse outdoor remedier. I det lave telt kører en video i loop med en tidligere gå-performance og der hænger brugte sokker indsamlet i Ringsted og dunster. Omkring teltet ses malerier af korncirkler og bornholmske landskaber. På gulvet ligger paneler fra en husrenovering, der engang havde en praktisk funktion, men som her og nu er æstetik og readymade. Stedsspecifik er en udstilling, der søger at skabe forbindelser mellem oprindelighed og hightech, mellem myter og det faktuelle.

Med denne udstilling bringes to kunstnere i spil, som begge inddrager landskabet som motiv, metode og system. Peter Kruse Larsen er optaget af det han kalder: ’kilden til egentlige oplevelser’. Igennem maleriske undersøgelser af landskabet som fænomen og tegn, arbejder Kruse Larsen alsidigt motivisk og teknisk; fra den grundige penselføring til den hurtige og næsten illusionsløse maleriske skravering. Kruse Larsen er både i ’felten’ med sit klassiske landskabsmaleri, men sidder også foran skærmen og fremlægger linjer og strukturer som antyder en underlæggende metafysiske verden der siden danner forlæg til hans geometriske malerier. Det er både ultralokalt og globalt – direkte og medieret. Det er kunst for kunstnerens egen skyld. På mange måder er det et traditionelt og stille ærinde, men med det lille glitch at den maleriske bund er på fundne og forhåndenværende materialer, der forsøger at undergrave malerens ærinde (at gengive det oplevede). Malerbunden, der bruges – f.eks. gamle gulvbrædder, forskaldnings – og loftsplader – cementerer det flygtige og forgængelige.

Mens Kruse opfatter og erkender mønstre og landskaber som fænomener som man er delagtig i, ’tegner’ Højbjerg linjer og geometri i landskabet med sine gå-performances. I videoværket, der vises i teltet på Ringsted Galleriet, ses en sammenklippet version af værket Bøvl – Løsning – Bøvl – ∞. Det er kunst i øjenhøjde; godt mudret til af vabler, kulde og strabadserende ruter, med overnatning og overlevelse i naturens luner. Men værket går også i en anden retning. I en slags kunst set fra oven; klinisk, støjfrit og nidkært overvåget af en digital geotracker, der registrerer og ’tegner’ Højbjergs færden med en rød linje på det grønlige, digitale landkort på fitness appen Strava. Det giver en rem af konceptuel kølighed, hvis ikke det havde været for den skæve konceptuelle rammes diktat: Gå mellem de to jyske byer Bøvl og Løsning i et uendelighedstegn. Det punkterer den højstemte naturromantik og trækker det i en mere deadpan-agtig retning. Det forstærkes yderligere af den digitale registrering, som simpelt tegner et uendelighedstegn, der har taget 9 dage at ’lave’, og som tegn betragtet er uden visuel bravur, men som fungerer som et ’bevis’ for handlingen, som Højbjerg siger.

Med Stedsspecifik præsenteres to kunstneres praksisser, der bærer præg af en interesse for landskabet, som både er et sted og en ide. Det er landskab set i øjenhøjde og fra oven.

Med udstillingsprogrammet, LANDBRUGLAND, tager Ringsted Galleriet afsæt i dets nære omgivelser, som er rodfæstet i landbruget og ikke mindst, at dets lokaler tidligere har huset byens landbrugsmuseum. Det sker gennem udvidelse af udstillingsplatformen til Ringsted Museum og Arkiv, som i dag huser byens landbrugssamling. Her vil museumsgæsten løbende gennem udstillingsprogrammet finde nye og tidligere, kunstneriske indslag, som både peger ind i den historiske museumssamling samtidig med, at det er forbundet med udstillingen på Ringsted Galleriet, man vil i den forbindelse kunne se et værk af Peter Kruse Larsen indgå i den museale samling.

Dette indhold er produceret i samarbejde med et udstillingssted som en del af udstillingstedets Artguide-abonnement hos kunsten.nu.
Kunsten.nus uafhængige redaktion har intet at gøre med indholdet.

Ringsted Galleriet

Bøllingsvej 15
4100 Ringsted

Lør 13-16 eller efter aftale

Kunst på wires kan ses 24/7

Gratis entré

Kontakt

+45 42201111 / +45 30428727

Stedsspecifik: Peter Kruse Larsen & Peter Højbjerg
7 okt 202328 okt 2023

Del

'Stedsspecifik: Peter Kruse Larsen & Peter Højbjerg'

Facebook