Schizo Archive
2 dec 201629 jan 2017

Anbefalet under Det skal du se! uge 48
Schizo Archive
er en kollektiv videoinstallation og udstilling skabt af billedkunstnerne Nina Wengel, Arendse Krabbe, Katrine Dirckinck-Holmfeld og Mathias Kryger.

Schizo Archive tager afsæt i det psykiatriske hospital i Risskov og den store samling af kunstværker i Museum Ovartacis arkiv. I Schizo Archive optræder en lang række værker og objekter fra hospitalets og museets arkiver i teatralske tableauer filmet i hospitalets festsal. I videoinstallationen undersøges kunstværkernes affektive, stoflige og materielle kvaliteter i et ønske om at skabe møder og samtaler imellem værkerne.
Gennem poetiske og fysiske sammenstillinger udført i samarbejde med aktører fra Museum Ovartaci, Golshid Rokhzan, Sørn Strand-Jensen og filmholdet udfoldes politiske, sociale og personlige aspekter af værkerne og arkivet.

Videoinstallationen tager afsæt i teaterstykket Det smitter – Ikke? fra 1983, som oprindeligt er skrevet af patienter og personale og fremført i netop festsalen. Hospitalets festsal var igennem mange år det sted, hvor patienter og personale i fællesskab spillede teaterforestillinger og lavede kabaretter. Festsalen bliver dermed mødested for de mange lag af forskellige tidsligheder, som festsalen og arkivet rummer: Dels den over 150 år lange psykiatrihistorie, som har fundet sted på hospitalet, og dels den uvisse fremtid som museet og arkivet står overfor med den nært forestående flytning af hospitalet til Skejby.

Begrebet schizo i titlen Schizo Archive forstås i denne sammenhæng ikke som den kliniske diagnose Skizofreni, men som en anden måde hvorpå tænkning, kunst, kultur og arkivet i sig selv kan frigøres fra de strukturelle og normative mekanismer, som begrænser vores adfærd og tankesæt. Kunstnerne bag Schizo Archive tager hermed afsæt i de franske filosoffer Gilles Deleuze og Félix Guattaris begreber schizoanalyse og schizokultur. Museum Ovartacis arkiv er interessant i relation til Deleuze og Guattaris tænkning, da arkivet og værkerne yder modstand til arkivets funktion som opretholder og skaber af systematisk orden og videnshierarkier. Arkivet fremstår snarere som en uregerlig krop med et eget subtilt liv.

Nina Wengel, Arendse Krabbe, Katrine Dirckinck-Holmfeld og Mathias Kryger: Schizo Archive, 2016. Still med værk af Ovartaci
Nina Wengel, Arendse Krabbe, Katrine Dirckinck-Holmfeld og Mathias Kryger: Schizo Archive, 2016. Still med værk af Ovartaci

Nina Wengel, Arendse Krabbe, Katrine Dirckinck-Holmfeld og Mathias Kryger er alle billedkunstnere og uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi samt Københavns Universitet.

Kilde: Museum Ovartaci

Museum Ovartaci

Kunstmuseum og Psykiatrisk Historisk Museum
Olof Palmes Allé 11, Aarhus N

man - fre 10-17
tors 10-20
weekend og helligdage 12-17

Entré til udstillinger
Under 18: gratis entré

Kontakt

+45 4185 6290

Del

'Schizo Archive'

Facebook