Katrine Dirckinck-Holmfeld

Katrine Dirckinck-Holmfeld arbejder med videoinstallation og performative praksisser og har siden 2006 været optaget af at udvikle en kunstnerisk metode omkring begrebet ”reparative critical practises” – på dansk: reparerende kritiske praksisser. Læs flere

Info

Katrine Dirckinck-Holmfeld

Baggrund

Katrine Dirckinck-Holmfeld er født i 1981 i Aalborg.

Hun er uddannet fra Kunstakademiets Billedkunstskoler i 2008 og har en MA i Contemporary Art Theory i Visual Cultures fra Goldsmiths College University of London.

Primære medier

Video, fotografi

Kollektive udforskninger af, hvordan historiske brudstykker kan skabe nye affektive sammenhænge, er udgangspunktet for den danske kunstner Katrine Dirckinck-Holmfeld. Hendes videoværker undersøger det digitale billedes erindring og affekt som en sammenstilling af kropslige, performative og tekniske elementer, og bliver oftest til i kontekstspecifikke situationer og i samarbejde med deltagere, der optræder i værket som dem selv.

Alle værkerne relaterer på forskellig vis til Dirckinck-Holmfelds praksisbaserede phd-projekt ”Rehearsing Reparative Critical Practices”. Det bygger på den amerikanske queer-feminist Eve Kosofsky Sedgwicks idé om en reparativ læsning – forstået som en kollektiv udforskning af fragmenter til nye assemblager – som Dirckinck-Holmfeld videreudvikler til også at omfatte de kunstneriske praksisser med særligt fokus på digital billedproduktion.

Del profilen

'Katrine Dirckinck-Holmfeld'

Facebook