Marie Søndergaard Lolk: TEMPLATE
24 aug 201613 nov 2016

I ordet template ligger betydninger som skabelon, støbeform eller skema og med ophængningen af sine værker på Thorvaldsens relieffers pladser, går Søndergaard Lolk netop ind på det ophængningsprincip, som har hersket på museet siden åbningen i 1848. Museets rum er egentlig ikke skabt til malerier. Tværtimod er de tænkt og indrettet til Thorvaldsens kunst: én skulptur midt for endevæggen og et ens antal relieffer indfældet i sidevæggene. Et stramt symmetrisk set-up, som ikke giver mange muligheder for tilføjelser af nogen art. Den udfordring løser Søndergaard Lolk ved at sætte sine malerier op foran reliefferne. Malerierne falder imidlertid ikke på plads i rummene, som Thorvaldsens værker gør det. Deres rammer skråner, for de flestes vedkommende, enten lidt indad, udad eller opad, nedad.

Foto: Anders Sune Berg
Foto: Anders Sune Berg

Dodenkop
Farvemæssigt har Søndergaard Lolk også valgt at forholde sig til de rammer, som museet udstikker. De tre rum, hun har valgt at gå dialog med, er alle malet i den brunviolette farve dodenkop (eller på latin caput mortuum, dvs. ”dødt hoved”). Det er en dominerende farve på museet, der anslår hele dets grundtone. Og nok er farven dunkel, men dodenkop er også den farve, der giver Thorvaldsens hvide marmorskulpturer det største og dybeste modspil. Helt konsekvent har Søndergaard Lolk valgt at lade dodenkop indgå i alle sine malerier sammen med hvidt – eller næsten hvidt. Hvert enkelt maleri bliver dermed et kondensat af det spil mellem lys og mørke, der er så kendetegnende for museet.

TEMPLATE
Udstillingstitlen TEMPLATE kan også læses i forhold til værkernes tilblivelsesproces. Disse er nemlig lavet ved hjælp af påskruede skabelonklodser, rundt om hvilke farven er påført med malerrulle. Siden er skabelonerne fjernet, men tilbage står såvel ‘hullerne’ efter disse som hullerne efter de skruer, som skabelonerne har været fæstnet med. Det uperfekte og uafsluttede præg ved malerierne giver et blik ind til konstruktionen og processen, som man leder forgæves efter i Thorvaldsens kunst. Thorvaldsens motiver er de velkendte guder og helte fra antikken. Når motiver dukker op i Søndergaard Lolks malerier, er de oftest kun antydede. Det er ved deres flertydighed, at Søndergaard Lolks værker går i clinch med Thorvaldsens kanoniserede kunst.

Kilde: Thorvaldsens Museum

Thorvaldsens Museum

Bertel Thorvaldsens Plads 2
1213 København K

Tilgængelighed:
Niveaufri adgang - nej
Handicaptoilet - nej
Gratis for ledsager - ja

Tirs-søn 10-17

Entré til udstillinger:
Voksne: 95 kr.
Under 18 år: Gratis entré

Kontakt

21 68 75 68

Marie Søndergaard Lolk: TEMPLATE
24 aug 201613 nov 2016

Del

'Marie Søndergaard Lolk: TEMPLATE'

Facebook