Jesper Christiansen: En forårsudstilling
5 mar 20169 apr 2016

En forårsudstilling er galleriets fjerde soloudstilling med Jesper Christiansen og på denne lægges nye alen til Jesper Christiansens position som en ener på kunstscenen, bl.a. gennem hans helt unikke udtryk, samt brug af referencer og motiver. Som tidligere arbejder Jesper Christiansen med sort som grundfarve, og derfor fremstår alle billedelementer, som om de ”træder ud” af mørket – de er anelsesfulde, selvom de står fuldkommen klart frem i et realistisk billedsprog.

Jesper Christiansen: Paradismaleri#10 (J.Th. Lundbye), 2016
Jesper Christiansen: Paradismaleri#10 (J.Th. Lundbye), 2016

Om En forårsudstilling siger Jesper Christiansen bl.a.:

”Udstillingen består at ti nye malerier, som alle er en slags ”landskabsmeditationer”, der bygger på tekster af T.S. Eliot og Dante Alighieri. Landskaberne er taget fra Odsherred og Sydengland, bygget op af utallige referencer både til de nævnte forfatteres tekster, men også til for eksempel Bachs nodebilleder, Giottos freskoer, J.Th. Lundbye, Odsherredsmalerne, William Morris m.fl. Malerierne etablerer med de mange referencer en slags lange og nærmest uoverskuelige associationsrækker, som giver beskueren mulighed for at ”hoppe på” på billederne, uanset om man er fortrolig med referencerne eller ej, da landskaberne på én gang virker både vel- kendte og fremmede.”

Kilde: Galerie MøllerWitt

Galerie MøllerWitt

Bredgade 67
1260 København K

Tilgængelighed:

Niveaufri adgang - nej

Handicaptoilet - nej
Gratis for ledsager - ja

Ons-fre 12-18
Lør 11-15

Gratis entré

Kontakt

+45 86182949

Jesper Christiansen: En forårsudstilling
5 mar 20169 apr 2016

Del

'Jesper Christiansen: En forårsudstilling'

Facebook