Camilla Nørgård: Pirpasol over behovspyramide – dont look forward look around
7 apr 20185 maj 2018

Pirpa er omdannet til et landskab med et bjerg, et landskab og en sol. Men bjerget er en art behovspyramide, solen er lavet med brændglas der har brændt hul i papiret og landskabet er en 14 x 3,5 m collage lavet af frugtpapkasser.

Der er meget på færde på det tidligere grønttorv i Valby og mange problemstillinger, der kondenseres her i forbindelse med nedrivning af Grønttorvet og byggeri af ny bydel. Den øgede industrialisering af frugt – og grøntsagsproduktionen medfører at den ejes af færre hænder og flyttes og længere væk fra hvor den konsumeres. De billige småindustriel lejemål forsvinder og der bygges i stedet en hel ny bydel på én gang, med de for tiden gængse metoder. Overalt ligger der bygningsmateriale – gammelt som nyt og flyder og vidner om den proces.

Pressefoto

Gennem det sidste 1,5 år har Camilla Nørgård haft værksted og udstillingssted på Grønttorvet, og i den forbindelse researchet, taget fotos, og samlet byggeaffald og efterladenskaber på stedet mm. Udstillingen anvender således lokalt indsamlet byggeaffald som sit materiale, selvom meget af det er kørt, fløjet eller blæst ind fra andre steder i verden. Udstillingen er en del af et længere varende projekt på Grønttorvet, som med denne udstilling munder ud i de 3 værker: Behovspyramide, Sol over Pirpa, og Dont look forward look around. Processen er vigtig for projektet – hvordan skaffer man sig sit materiale, hvordan går man i dialog med verden. At gå og kigge, lede, snakke med folk og på den måde samle materiale sammen, er en måde at være tilstede på, som på alle måder står i kontrast til arbejdet på en byggeplads, og den måde der bygges boliger på i dag.

Kilde: PIRPA

Pirpa

Lukket

Tor-fre 13-17, lør 11-15

Gratis entré

Camilla Nørgård: Pirpasol over behovspyramide – dont look forward look around
7 apr 20185 maj 2018

Del

'Camilla Nørgård: Pirpasol over behovspyramide - dont look forward look around'

Facebook