Rasmus Myrup er i bogstavelig forstand vulgær – uden faktisk at være det