Helene Nymann: “Den viden, der kommer ud af kunst, er reel viden”