meter

meter er et udstillingssted med fokus på kuratoriske eksperimenter. Stedet kendetegner sig ved, at udstillingerne er mellem fire til fem måneder lange for at skabe tid og rum til refleksion og fordybelse. Hver udstilling tager udgangspunkt i noget specifikt så som en historisk begivenhed, en kunstnerisk praksis, et værk, en fiktiv eller faktuel tekst, en offentlig debat og vokser derfra. Som et resultat heraf er udstillingerne heller ikke statiske, men udvikler sig gennem hele udstillingsperioden, som organismer, der transformerer sig med tiden. Der skabes hermed plads til bevægelse, til tilføjelser og til at fortryde eller til at forandre den kontekst, det enkelte værk placeres i for derved at møde det fra et andet perspektiv.

I de første to år er fokus for udstillingsprogrammet at skabe udstillinger, der undersøger og forholder sig kritisk til samfundet omkring os via kunsten og den kunstneriske praksis. Dette sker i tæt samarbejde med kunstnere, teoretikere og debattører.

Bag meter står kuratorerne Rie Hovmann Rasmussen og Louise Lassen Iversen.

Kilde: meter

meter

Henrik Rungs Gade 25
2200 København N

Tor-lør 13-17

Del

'meter'

Facebook