Unravelings
5 jan 201714 maj 2017

Anbefalet under Det skal du se! uge 49
Fredag d. 20. januar bliver Donald Trump indsværget som USA’s 45. præsident. I den forbindelse synes det passende, at vi inviterer til fernisering på anden fase af udstillingen Unravelings, hvis fokus er 100 året for Danmarks salg af De Vestindiske Øer til USA og koloniale strukturer. Valget af Trump som præsident viser os, at frisættelsen af et folk ikke nødvendigvis er lig med frigivelsen af privilegium; at dekoloniseringen af landområder eller befolkningsgrupper ikke er lig med frigørelsen fra gamle magtbalancer.

Vi er stolte af at kunne invitere jer til åbningen af det nye udstillingssted meter og vores første udstilling Unravelings. Med den vil vi henover 5 måneder sætte fokus på Danmarks tid som kolonimagt, og hvordan dette påvirker vores samtid og vores forståelse af nationalidentitet.

Vi starter udstillingen med to åbningsevents torsdag d. 5. januar og fredag d. 6. januar. Torsdag inviterer vi til en præsentation af Hvid[mə] Archive, som er et dekolonialt samarbejde mellem kunstnere og akademikere. Kunstnerne Annarosa Krøyer Holm og Miriam Haile vil præsentere arkivet. Derudover vil skribent Lesley-Ann Brown læse op fra de to digtsamlinger ”The Organist’s Daughter” og ”Black Girls on Mars”. Fredag inviterer vi til performancen I tråd med tiden af kunstner Jessie Kleemann.

I 2017 markeres 100 året for Danmarks salg af de Caribiske øer St. Croix, St. Thomas og St. Jan til USA. I 250 år var disse øer kulisse for en indbringende sukkerproduktion baseret på slavearbejde. Arkitektur og gadenavne vidner om den danske tilstedeværelse på øerne, men det gør de både strukturelle og mentale aftryk, kolonialismen har sat på øens befolkning også – en befolkning, der i dag består af 76 % efterkommere af slaver. Kolonialismen har omvendt været med til at finansiere den danske stat og opførelsen af mange af Københavns historiske bygninger. Vores tilstedeværelse på øerne har derfor også sat sit præg på Danmarks udvikling økonomisk og strukturelt. Men hvad med de mentale aftryk efter kolonialismen? Opretholdes bevidstheden omkring denne del af vores fortid kun gennem historisk overlevering, eller præger den også vores forståelse af selv?

Unravelings er en udstilling med kunst fra ind- og udland, der langsomt vil tage form, udvikle sig og gennemgå forskellige faser henover den 5 måneder lange udstillingsperiode.

Hvid[mə] Archive, Den Kongelige Afstøbningssamling 2015. Foto: Annarosa Krøyer Holm
Første fase af udstillingen sætter fokus på Hvid[mə] Archive, som består af uddrag af tekster og værker inden for kunst og kultur, kolonihistorie, filosofi, skønlitteratur, queer teori og dekolonialisme m.m. Hvid[mə] Archive er en flerstemmig aktion, som arbejder for at udstille den hvide farves vold, den institutionelle magt og den selektive nationale hukommelse, der præger historieskrivningen om Danmark som nordisk kolonimagt. På meter vil Hvid[mə] Archive blive installeret i et tilhørende udstillingsrum. Under hele udstillingsperioden vil der være forskellige events, der udfolder arkivets mange perspektiver.

I performancen I tråd med tiden sætter Jessie Kleemann fokus på brugen og betydningen af tråd i grønlandsk kultur. Gennem en undersøgelse af tråden som redskab i syningen af sælskind og anorakker, og dens symbolske betydning som bindingsmiddel for en kompleks, fælles kulturarv, inviterer hun publikum ind til en intim oplevelse, hvor hun udforsker opfattelsen af den inuitiske kvinde.

Unravelings er en udstilling, der kan ses som en fysisk materialisering og kritisk udvidelse af perspektiver i Hvid[mə] Archive. Det starter torsdag d. 5. januar, hvor værket Chromofobi fig.1 af Annarosa Krøyer Holm også kan ses. Dette værk og performancen I tråd med tiden af Jessie Kleemann, som vises fredag d. 6. januar, markerer første anstrøg af udstillingen. De vil blive ledsaget af flere værker, efterhånden som udstillingen vokser og forandrer sig henover månederne, der følger.

Kilde: meter

meter

Henrik Rungs Gade 25
2200 København N

Tor-lør 13-17

Del

'Unravelings'

Facebook