Ulrik Heltoft

Genregrænserne mellem selvrepræsentation, illusion og virkelighed flyder sammen hos den danske kunstner Ulrik Heltoft. I film, fotografier og videoer iscenesætter han et drama af absurde rollespil, subtile allegoriseringer og teatralske omskrivninger af jeg'et.Læs flere

Info

Ulrik Heltoft

Baggrund

Ulrik Heltoft er født i 1973.

Han er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi (1995-2001) og Yale University School of Art, New Haven (1999-2001).

Bor og arbejder i København.

Primære medier

Fotografi, video

Website

Det er et særkende hos Ulrik Heltoft, at han konstant udfordrer de kunstneriske billedmediers formåen – i rent teknisk såvel som æstetisk og konceptuel forstand.

Illusioner eller sansebedrag spiller en væsentlig rolle for Heltoft, og som gennemgående tema undersøger han fænomenet fra vidt forskellige synsvinkler – fra det perceptionspsykologiske til de optiske virkninger og effekter, der alene vedrører det kamerabaserede arbejde med loops, anamorfiske linser, forskudt kronologi og computeranimation.

Foruden et vist improvisatorisk aspekt skaber Heltoft ofte sine værker på basis af selvpålagte og mere eller mindre skjulte regelsæt.

Med udgangspunkt i talrige filmiske, litterære og videnskabelige referencer skaber Heltoft stemningsmættede og fortællende universer på tærsklen mellem drøm og virkelighed. Hans personlige tilstedeværelse er ofte synlig i værkproduktionen – både som fortolker af det bearbejdede emneområde og helt konkret som værkernes protagonist.

 

Del profilen

'Ulrik Heltoft'

Facebook