Internationalt seminar om samtidsfotografiets tendenser

Internationalt seminar om samtidsfotografiets tendenser

Ziyah Gafic: Quest for Identity (of personal effects from the victims of the Srebrenica massacre in Bosnia)

Billedserie

Seminar: Tendencies in Contemporary Photography
9 juni kl 10-17

Det Kongelige Bibliotek, Det Nationale Fotomuseum
Søren Kierkegaards Plads 1
1016 København

Den 9. juni inviterer Copenhagen Photo Festival og Det Nationale Fotomuseum til seminar om samtidsfotografiets tendenser, hvor førende fotografer, kritikere og forskere fra både Storbritannien, Sverige og Danmark fremlægger deres syn på de aktuelle fotografiske tendenser.

Seminaret Tendencies in Contemporary Photography stiller skarpt på kunst- og dokumentarfotografiets status anno 2016. På seminaret kan du i alt opleve syv oplæg og to paneldebatter, der fra forskellige vinkler tager to væsentlige fotografiske tendenser under behandling. Den første session sætter fokus på, hvordan udveksling med andre felter, som f.eks. kunst, jura og forensic architecture, i disse år skubber dokumentarfotografiet i nye retninger. Den anden samler sig om den fænomenologiske og perceptionspsykologiske interesse, der præger den fotografiske samtidskunsts leg med krop, iscenesættelse og illusion.   

Kent Klich: Black Friday
Kent Klich: Black Friday

PHOTOGRAPHY AS EVIDENCE: The forensic turn in documentary
Hvordan bruges fotografiet til at visualisere internationale relationer og konflikter? Er den traditionelle nyhedsreportagefotografering i krise i disse år? Og kan fotografiet bruges som vidnesbyrd på nye måder? Det er spørgsmål som disse, der vil blive udforsket i den første session som byder på oplæg fra Paul Lowe, Mette Sandbye og Kent Klich.

Den engelske fotograf Paul Lowe, som har vundet adskillige priser og dækket både krigen i Jugoslavien og Grozny, vil tale om problemer og potentialer i dokumentation af konflikter. Billeder fra konfliktområder kan ifølge Lowe være dybt problematiske idet de potentielt kan skabe spændinger mellem form og indhold. Som et alternativ, er der stort potentiale i at undersøge billeder fra konfliktområder, der ikke skildrer den egentlige voldshandling eller selve offeret, men snarere skildrer den materielle tilstedeværelse af rummene og de genstande, som er involveret i disse handlinger.

Professor og kritiker Mette Sandbye vil belyse, hvordan den traditionelle nyhedsreportagefotografering er i krise i disse år, og hvorfor nogle hævder at dette er årsagen til, at vi i dag ser fotografer henvende sig til nye, eksperimenterende og mere konceptuelle former, som generelt er målrettet kunstverden.

En anden foredragsholder i rækken er den svenske fotograf Kent Klich, der vil fortælle om sit projekt Black Friday som er den tredje del af hans igangværende skildring af livet i Gaza-striben. Siden begyndelsen af 2000-tallet har Klich dokumenteret konfliktens konsekvenser for palæstinenseres hverdag – både med sin fotografering og en slags udforskning af fotografier og “video-dagbøger” filmet med mobiltelefoner af Gazas befolkning. Hans fotografier ses som en reaktion på de konstante fotografier af voldshandlinger fra katastrofeområder, vi normalt ser i massemedierne.

Nanna Lysholt Hansen: Study for Memories of the Future(steel) #4, 2013, lak og fotoemulsion på stål, 62,5x62,5 cm
Nanna Lysholt Hansen: Study for Memories of the Future(steel) #4, 2013,
lak og fotoemulsion på stål, 62,5×62,5 cm

BODY, SELF, FICTION: Acting out perception psychology and phenomenology
Den anden del af seminaret stiller skarpt på fotografier, der udfordrer vores vante perception og byder på oplæg fra Ebbe Stub Wittrup, Ulrik Heltoft, David Bate og Nanna Lysholt Hansen.

Kunstner Ebbe Stup Wittrup beskæftiger sig med overtro, mytedannelse og optiske illusioner i sin kunst. Med inspiration fra psykologien, teosofien, gestalt- og farveteorier udfordrer han vores rationelle omgang med verden. Ofte indebærer hans værker idéen om et ekstra betydningslag, et tredje rum, hvilket er koblet til det ukendte. Stub Wittrup er netop nu aktuel på Kunsthalle São Paulo i Brasilien.

Også den danske kunstner Ulrik Heltoft præsenterer sine projekter under seminaret. Tid, illusion og selvrepræsentation er centrale elementer i Heltofts værker, og ofte flyder grænserne mellem virkelighed og illusion sammen. Heltofts kunstneriske virke er i konstant dialog med videnskabelige, litterære og filmiske personaer og begivenheder. Heltoft er i øvrigt aktuel på Gl. Holtegaard med udstillingen 7 film, et foto og en næse af sølv.

Den engelske fotograf og teoretiker David Bate deltager i seminaret med betragtninger om den imaginære krop og cirkulationen af billeder af kroppen. Billeder af kroppen har mange forskellige formål den dag i dag – de kan både være en handelsvare, et bevis på et traume, samt en slagmark for alle vores følelser, lige fra kærlighed til had. Bate undersøger, hvor fotografer positionerer sig i det magtspil, som skildrer mennesket.

Den sidste oplægsholder er den danske kunstner Nanna Lysholt Hansen. Lysholt Hansen er især kendt for at bruge sin krop og udfordre kroppens væren, når hun skaber kunst. Hendes virke strækker sig fra performance, playback (lydinstallation) over fotografi, objekt og video. Med udgangspunkt i sit værk Dear Mary (Memories of the Future) vil Lysholt Hansen diskutere det performative aspekt, som er indlejret i fotografi.

 

Seminaret foregår på engelsk og er åbent for alle. Læs mere her

Tilmelding: elsa@copenhagenphotofestival.com

Billedserie

Seminar: Tendencies in Contemporary Photography
9 juni kl 10-17

Det Kongelige Bibliotek, Det Nationale Fotomuseum
Søren Kierkegaards Plads 1
1016 København

Del artiklen

'Internationalt seminar om samtidsfotografiets tendenser'

Facebook