Lea Laura Nørregaard Michelsen

Info

Baggrund

Født 1989
Ph.d. i Æstetik og Kultur, Aarhus Universitet, 2022.
Afhandlingens titel: Kunsten at forsvinde i en samtid med allestedsnærværende biopolitisk overvågning.

Var i 2019 besøgende forsker på Goldsmiths, University of London, i afdelingen for visuelle kulturer.

Mag.art i Moderne Kultur og Kulturformidling, Københavns Universitet med speciale i digital samtidskunst og tilvalg i filosofi.

Tidligere ansat som kuratorassistent på Museet for Samtidskunst.

Del profilen

'Lea Laura Nørregaard Michelsen'

Facebook