Jesper Just

Jesper Just har siden sin afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi været med til at forny videokunsten i en lang række videoværker om menneskelige relationer og følelser.Læs flere

Info

Baggrund

Jesper Just er født i 1974.

Han er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi, 2003.

Bor og arbejder i New York.

Primære medier

Video

Website

Jesper Justs videoværker karakteriseres ved at spille på Hollywood-filmens formsprog, æstetik og visuelle koder. Justs film tager dog en drejning, når de opstillede Hollywood-klichéer fordrejes. Modsat den kommercielle films let begribelige plot, oplever vi i Justs kunst et fravær af moraler og fortolkningsnøgler. Betragteren efterlades gerne med flere spørgsmål end med svar, når det traditionelle narrative forløb udebliver, og filmenes karakterer udviser en aparte adfærd på en aparte location.

Just er optaget af steder og af de sociale konventioner, der knytter sig til disse. Hvordan opfører du dig på et givent sted? Hvad forventes der af dig på et givent sted? Når en ny film bliver til, er det den valgte location, der former karaktergalleriet og handlingen. I Justs tidlige film er det ofte de stereotype steder såsom havnekajen, parkeringshuset og stripklubben, som karaktererne spiller op imod. Her ”stikker” Just til vores (ofte fastlåste) forventninger og holdninger til netop disse miljøer.

Del profilen

'Jesper Just'

Facebook