Jesper Carlsen

Et gennemgående træk ved Jesper Carlsens arbejde er en optagethed af perception, måden hvorpå vi aflæser synsindtryk. Læs flere

Info

Jesper Carlsen

Baggrund

Jesper Carlsen er født 1977 i Aarhus.

Han er uddannet fra det Fynske Kunstakademi i 2006, og har modtaget Statens Kunstfond Arbejdslegat i 2007, 2009 og 2011.

Bor og arbejder i København.

Primære medier

Video, digital manipulation, animation skulptur

Website

Jesper Carlsens inspiration ligger primært hos konstruktivisten Alexander Rodchenkos værker og tekster, der omhandler det nødvendige skift fra figuration og komposition til selve konstruktionen af kunst, der skulle afspejler det nye og moderne liv. Konstruktivisterne, herunder Rodchenko, dyrkede de videnskabelige, ikke-følelsesbetonede aspekter af værkets opbygning –  altså konstruktionen.

Navnlig konstruktivisternes problematiske forhold tilkompositionen og konsekvensen heraf behandles i værkerne, der i nogle tilfældeer gengivet mere eller mindre direkte. Carlsen forsøger at underspille den subjektive fremstilling for i stedet at synliggøre og skabe en form for logik omkring værkets konstruktion.

Del profilen

'Jesper Carlsen'

Facebook