Emil Westman Hertz

Emil Westman Hertz udfoldede personlige fortællinger og gådefulde verdener i krydsfeltet mellem etnografi, antropologi og kunsthistorie. Læs flere

Info

Emil Westman Hertz

Baggrund

Emil Westman Hertz er født i 1978 og døde i 2016 af leukæmi.

Han var uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi 2002-2008, MauMaus School of Fine Arts, Lissabon, i 2007. Han har desuden fra 1999-2000 studeret eskimologi på Københavns Universitet og taget uddannelse som ubefaren skibsassistent på Georg Stage 1999.

Primære medier

Skulptur, installation, collage og papirarbejde

Westman Hertz’ kunstneriske virke strækkede sig over en lang række medier, heriblandt skulptur, installation, collage og papirarbejder. I udstillingsmæssige sammenhænge fungerer værkerne ofte som tableauer eller iscenesatte ophobninger, hvorved de på en og samme tid refererer til anatomiske modeller, muterede cellestrukturer, arkitektoniske bygningsmasser og besjælede kulturobjekter.

Emil Westman Hertz’ billedkunstneriske greb forvandlede det genkendelige og personlige til sindbilleder, hvori tilsyneladende modsætninger blev forbundet i en syntese af rationalitet og irrationalitet, kaos og orden.

Del profilen

'Emil Westman Hertz'

Facebook