Trine Søndergaard: Undisclosed
1 okt 202130 okt 2021

Trine Søndergaard: Hovedtøj #42, 2021. Courtesy of the artist and Martin Asbæk Gallery.

Anbefalet under Det skal du se! Uge 39.

Trine Søndergaard forholder sig gennemgående til tid og kollektiv erindring samt synliggørelse som et middel mod glemslen. Udstillingen består af tre værkgrupper: Hovedtøj, hvor Søndergaard fortsætter sit arbejde med historiske tekstiler; Arkiv og Arkivalia, hvor der reflekteres over selve bevaringsgestussen ved at skildre den nænsomme indpakning af skattede genstande; og endelig serien Rod hvor blotlagte trærødder toner frem i den mørke muldjord og tematisk akkompagnerer den overordnede ide: at afdække det hidtil skjulte.

I Hovedtøj inkorporerer Søndergaard forskellige historiske beklædningsgenstande fra starten af 1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet. De stammer mestendels fra egnen mellem København, Roskilde og Køge, og er skabt af kvinder, til kvinder.

Guldnakker, kapperølliker, hedebosyninger med videre bæres af lokale, unge piger, som også er iklædt deres eget, nutidige tøj. Det gøres derved klart, at der ikke forsøges en historisk dokumentarisme, men i stedet en refleksion med afsæt i dette periodemæssige sammenstød:
”Jeg forsøger at skabe en ny fiktiv og umulig tid, hvor kvinder fra forskellige tider mødes, går i forbindelse, og der opstår noget som aldrig har været.”

De historiske tekstiler fungerer som spor af en svunden tid, en diffus arv, og Søndergaard er fascineret af dette ophobede, men næsten glemte; denne kulturarv, som har formet vores samfund, og os alle sammen. Ikke mindst som en del af kvinders historie, fra tiden før stemmeret, ligestilling og selvbestemmelse. Værkerne fokuserer på at gøre dét nærværende, der ikke findes i tøjet selv, men som knytter sig til en feminin erfaringsverden. I billederne mødes mennesker over tid – ikke bestemte individer, for det er ikke personlige portrætter, men i det hele taget: Med deres blik
rettet væk, er de afbildede personer nemlig uidentificerbare.

Det stille, sensible og beherskede er gennemgående udtryk for Trine Søndergaard. I Arkiv og Arkivalia kan man ane tekstilernes form og tekstur bag det nærmest transparente silkepapir. Skrøbeligheden er til at tage og føle på. Hvidt i hvidt fremstår artefakterne yderligere sarte, ikke engang vores direkte blik kan de tåle. Søndergaard gør her opmærksom på tingenes nuværende tilhørsforhold: i en historisk samling, nærmere bestemt på Greve Museum, som generøst har givet kunstneren adgang til samlingen. Når man vælger at bevare noget, vedtager man en betydningsmæssig værdi. Og det er interessant, da det indebærer en formodning om en utilgængelighed i fremtiden, en iagttagelse af det latente i objektet: “Det venter bare på eftertiden”.

I Undisclosed sker en sammenknytning af fortid og nutid – samt det tidsløse, jorden, der synes at unddrage sig tolkning. Normalt gemt væk, ligesom broderierne, kommer rødder til syne i skræntens jorddække. Som en slående visuel kontrast til Arkiv-værkerne dukker disse træets kapillærer op i den næsten kulsorte overflade, og bidrager til at stifte en ny forståelseshorisont. Ved at rammesætte og rekontekstualisere er fotografiet med til at bryde forseglingen, med til at løfte sløret.

Kilde: Martin Asbæk Gallery

Martin Asbæk Gallery

Bredgade 23
1260 København K

Tilgængelighed:
Niveaufri adgang - nej

Handicaptoilet - nej

Gratis for ledsager - ja

Tirs-fre 11-18
Lør 11-16

Gratis entré

Kontakt

+45 3315 4045

Trine Søndergaard: Undisclosed
1 okt 202130 okt 2021

Del

'Trine Søndergaard: Undisclosed'

Facebook