Tråde på tværs. Mette Winckelmann og den konkrete kunst
20 jun 201530 aug 2015

Sorø kunstmuseum har inviteret billedkunstner Mette Winckelmann (f.1971) til at re-aktualisere museets samling af konkret, abstrakt kunst fra 1950erne. I samarbejde med museets inspektør Helle Brøns trækker hun både oplagte og uventede tråde fra samlingen til malerier og tekstilværker fra perioden og til sine egne værker, som tager afsæt både i et geometrisk formsprog og i klassisk tekstilarbejde. Resultatet er en udstilling, der væver tråde på tværs af materia- ler, hierarkier, køn og kunsthistorie.

Mette Winckelmann: Landskab i elektrisk lys, tekstilcollage. Foto: Anders Sune Berg
Mette Winckelmann: Landskab i elektrisk lys, tekstilcollage. Foto: Anders Sune Berg

Ambitionen med udstillingen er, gennem en yngre kunstners personlige blik, at åbne for forståelsen af 50erne geometrisk-abstrakte formsprog, som et udtryk, der har tæt relation til beskuerens krop og hverdagens rum.
Derfor lægges der vægt på nogle af de mere håndarbejdsprægede medier såsom vævning og stoftryk, som mange af især de kvindelige konkrete kunstnere også anvendte sideløbende med maleriet.

Hermed peger udstillingen på den gængse rangordning mellem forskellige form- sprog og medier. Det konstruktive, geometriske udtryk er – med sin underlig- gende rationalitet og stringens – historisk set blevet forbundet med maskulini- tet, mens det organiske og materielle ofte knyttes til noget kropsligt og feminint. Samtidig er maleri og skulptur blevet opfattet som finkultur med høj status, mens tekstilmediet har haft lavere status i kraft af associationen til hjemlig hus- flid, folklore og hverdag. Udstillingen skaber små spring og forskydninger i disse forestillinger ved at fremhæve begge sider som væsentlige i den konkrete kunst.

For Sorø Kunstmuseum har 100-året for grundlovsændringen og kvindernes valgret været en anledning til at kaste et selvkritisk blik på samlingen og de kunsthistoriske antagelser og magtforhold, den repræsenterer.

Tråde på tværs har karakter af en totalinstallation, der ud over de udstillede værker inkluderer en collage af billeder, der har inspireret Winckelmann i udstil- lingsarbejdet. Collagen fungerer som en et mind map over de tråde, hun trækker på tværs af medier, perioder og kunstnere. Endelig har Winckelmann syet en række tehætter med detaljer fra værkerne, der med et glimt i øjet både frem- hæver og underminerer mediehierarkierne. Tehætterne bringer så at sige den konkrete kunst tættere på koppen uden tanke for om, de har noget med kunst at gøre eller ej.

Kilde: Sorø Kunstmuseum

Sorø Kunstmuseum

Storgade 9
4180 Sorø

Tirs-søn 11-16
Tors 11-18

Entré til udstillinger
Voksne: 95 kr
Under 18 år: Gratis

Kontakt

+45 57832229

Del

'Tråde på tværs. Mette Winckelmann og den konkrete kunst'

Facebook