TILL – fra rå kaos til skrøbelig skønhed af Anett Biliczki
27 apr 202420 okt 2024

Anett Biliczki. Foto: Ida Buus

Istidslandskabet indlejret i glas
Anett Biliczkis værker er tolkninger af oplevelser i naturen, steders historie og særlige geografiske egenskaber. Hendes arbejde tager altid udgangspunkt i et fysisk sted, hvor hun forsøger at genskabe den stemning, som hun har oplevet på stedet. I TILL – fra rå kaos til skrøbelig skønhed er det istidslandskabet, som har været den store inspiration.

– Når man betragter istidslandskabet, er der mange dybder, som øjet kan gå på opdagelse i. Derfor er det vigtigt, at værket er fritstående, så man kan bevæge sig rundt om det og opleve det fra forskellige vinkler og måske få øje på noget nyt, når man ser det fra et andet perspektiv, fortæller Anett Biliczki.

Titlen på årets særudstilling peger på naturen omkring Hempel Glasmuseum, fortæller museumsleder Helle Vitus Simonsen:
– TILL er sediment, som er karakteristisk for et istidslandskab som Odsherred. På den måde understreges ikke kun værkernes men også museets tilhørsforhold til området. Undertitlen peger på det store skisma mellem både værkernes og istidslandskabets voldsomme tilblivelse – og så den store skønhed begge munder ud i.

Anett Biliczki har på samme vis forbundet sig til Arnakkekilden ved Ørnsø i Silkeborg, der også ligger i et istidslandskab. Vandet er rigt på mineraler og især jern. Mineralerne er i sin tid transporteret som sediment i form af f.eks. kvarts eller feldspat via istidsgletsjere fra Østersøen eller det skandinaviske grundfjeld og endeligt indlejret i Ørnsø på Jyllands højderyg. Det er sandkorn, krystaller og jernet herfra, der giver strukturen og de rosa nuancer, som ses i hovedværket TILL.

Større værker, flere kvadratmeter

– Vi er enormt stolte af at kunne præsentere et helt nyt værk af Anett Biliczki sammen med tidligere udstillede. Og så har vi i år valgt at give mere plads til særudstillingen, som vokser fra 17 til 72 m2. Det gør vi naturligvis for at skabe luft omkring værkerne, men også fordi vi har mærket en meget stor publikumsinteresse for særudstillingerne de seneste år, siger museumsleder Helle Simonsen.

Hovedværket i særudstillingen er med målene 170 x 90 cm. et usædvanligt stort glasværk. Det har krævet mange målinger og forudgående tegninger, skabeloner i papir, pap og flamingo for at skabe et så stort værk, så det fremstår som en helhed.

– Det var vigtigt for mig at lave et værk, der har et format og en størrelse, som beskueren bliver draget af rent fysisk, så man nærmest kan mærke, man bliver suget ind i det, ligesom når man bevæger sig rundt i Odsherreds landskab. Det er en kropslig følelse, som får mig til at føle mig meget lille i forhold til den store natur, fortæller Anett Biliczki.

Forfaldsæstetik
Udstillingen viser også en række værker, som Anett har skabt som en kommentar til glasproduktionens historie. Værkerne er aftryk fra efterladte bygninger ved Frauenau i Tyskland, der i mange år var hjemsted for en stor industriel glasproduktion. Med silikoneaftryk af væggene i de forladte fabrikker har Anett Biliczki omsat de rå og abstrakte aftryk til forme, som værkerne efterfølgende enten er blevet støbt eller blæst i. Anett Biliczkis værker er en kommentar til glasproduktionens historie. Hun visualiserer paradokset mellem glassets skønhed og dets miljøbelastende arv fra tidligere tiders store glasproduktioner. Værkerne balancerer elegant i udtryk og æstetik mellem industriforfald og en gennemgående bekymring for naturens skrøbelighed i alle dens former og brydninger.

På denne måde udfordrer Anett Biliczki beskuerens opfattelse af glasset som materiale og inviterer til, at vi skaber vores egne associationer og fortællinger om steder og landskaber.

Biografi
Anett Biliczki (1987) er født i Ungarn. Hun har en Bachelor fra Moholy – Nagy Universitet for Kunst og
Design i Budapest og en Bachelor fra Det Kongelige Akademi, Design, Bornholm. I dag bor og arbejder
Anett Biliczki i København.

Hempel Glasmuseum

Annebjerg Stræde 2, 4500 Nykøbing Sjælland

Maj, sept og okt: tirsdag – søndag 10 – 16
Juni, juli og aug: tirsdag - søndag 10 – 17

Mandag lukket (undtaget pinsemandag og mandag i efterårsferien)

Kontakt

+455991380

TILL – fra rå kaos til skrøbelig skønhed af Anett Biliczki
27 apr 202420 okt 2024

Del

'TILL – fra rå kaos til skrøbelig skønhed af Anett Biliczki'

Facebook