Stinne Bo: Enclosed Garden
22 mar 202412 apr 2024

Stinne Bo, Enclosed Garden Iii, 2024

Betalt indhold

Pressemeddelelse:

Hortus Conclusus – den latinske betegnelse for den lukkede have.

Ifølge kristen tradition refererer haven til det rene og uberørte.

Ofte omkranset af mure eller gitre. Som en uigennemtrængelig og uopnåelig skønhed, et billede på den hellige Moder Theresa og Edens Have i Det Gamle Testamente.

Googler man ordet natur som begreb eller definition, står der at det er et af menneskets ældste ord. Det danske ord stammer fra latin Natura, som betyder fødsel. Ordet kommer af ordet nasci – at fødes. Natur er et begreb, der kan stå for noget oprindeligt. Noget, der ikke er bearbejdet af mennesker eller præget af kultur, fx det oprindelige miljø. Eller for hele det værende, verden, virkeligheden, kosmos.

Natur kan også være et udtryk for det grundlæggende særpræg ved noget, ved tings essens.

I sit essay og udstillingen på Glyptoteket ’Efter Naturen’ af Josephine Klougart erklærer forfatteren naturen for afviklet og skriver i sit essay ”Naturen findes ikke længere. Den vilde, af mennesker uberørte, utæmmede natur er for længst historie.” Hun mener at naturen er blevet instrumentaliseret, og at denne fjerner os fra det oprindelige.

I Weekendavisen kalder Christian Bennike vores land for grimt og os alle sammen for en umoralsk befolkning, fordi vi har forvandlet vores land til en kæmpestor gyllegrøn Teletubby-plæne, og han spejder forgæves efter den vilde natur.

På baggrund af tidens betragtninger om naturens tilstand og de klimaforandringer og naturkatastrofer, som vi oplever, er min intention at bidrage til debatten med en serie værker under titlen ’Enclosed Garden’.

Værkserien vil være en udforskning af naturen som en kilde til selvforståelse og selvindsigt, set igennem vitalismens og animismens prisme. Her tillægges alt levende en ånd eller en sjæl, som i antik filosofi og i flere religioner er blevet brugt i en bredere betydning, som en betegnelse for selve livsprincippet og en årsag til livsprocesserne. Aristoteles operer i sit psykologiske hovedværk De anima (om sjælen) med en særlig vegetativ sjæl, der findes i planter såvel som i mennesker og dyr. Betragter vi naturen igennem de briller og fra en forståelse af, at planter er mekanismer med en bevidsthed, så får vores omgang med planteriget en helt anden moralsk dimension, og det rejser vel også en række spørgsmål om naturens rettigheder og måden, vi omgås naturen på.

Med afsæt i værkserien ’If Plants Could speak’ baseret på naturfilosofiske og videnskabelige teorier, som antager, at planter har bevidsthed, vil jeg i værkserien ’Enclosed Garden’ dykke dybere ned i besjælingen af planterne og de naturkræfter, som disse igennem historien er blevet tillagt.

Stinne Bo afslutter hendes tanker omkring udstillingen således:

“Hortus Conclusus – Enclosed Garden, som i kristen tradition er symbolet på det rene og uopnåelige, peger i mine værker nærmere i retning af det uskønne og det ufrie, som begrænser os og livet i at udfolde sig. Titlen ’Enclosed Garden’ refererer i overført betydning til den kultivering og ensretning, som naturen stadig underlægges, og den lukkede have bliver således symbol på den selvcensur og de begrænsede antagelser, som til stadighed gennemsyrer store dele af vores samfund. Værkserien skal ses som en hyldest til det vilde, det frie og forskelligartede i alt levende og en opfordring til at udforske vores lukkede haver og sætte de begrænsede antagelser fri”.

Dette indhold er produceret i samarbejde med et udstillingssted som en del af udstillingstedets Artguide-abonnement hos kunsten.nu.
Kunsten.nus uafhængige redaktion har intet at gøre med indholdet.

Galleri Benoni

Galleri Benoni
Store Kongensgade 40
1264 Købenkavn K

Ons-fre 13-17
Lør 13-15 og efter aftale

Gratis entré

Kontakt

+45 26225000

Stinne Bo: Enclosed Garden
22 mar 202412 apr 2024

Del

'Stinne Bo: Enclosed Garden'

Facebook