RESOLUTION
14 jan 201719 feb 2017

ADI YADONI
AWANG BEHARTAWAN
DADI SETIYADI
SUNAR SUGIYOU

Fire indonesiske samtidskunstnere omdanner fra lørdag 14. januar Gammelgaard til et sted for interkulturel dialog og viser os, at vi ved at se ud i verden kan få større indsigt i os selv og vores kultur.

Med årets første udstilling på Gammelgaard sættes rammerne for en spektakulær udstilling skabt af fire kunstnere, der alle på forskellig vis har rod i den indonesiske kultur.

Gruppeudstillingen Resolution, der samler kunstnerne Adi Yadoni, Awang Behartawan, Dadi Setiyadi og Sunar Sugiyou, sigter mod at skabe dialog og bygge bro mellem kunstneriske forskelligheder og – i et bredere perspektiv – mellem kulturer og mennesker.

Udstillingstitlen gemmer på flere betydningslag og henviser både til de resolutioner eller beslutninger, vi tager som mennesker, og hvordan disse beslutninger i en moderne, globaliseret verden har konsekvenser for både nær og fjern. Og samtidig henviser den også til digitale billeders resolution eller opløsning, da de mange forskelligartede værker, der indgår i udstillingen, bl.a. forenes af digital mediering – enten som understøttelse i den kunstneriske proces eller som et element i selve værket.

Pressefoto.

Udstillingens værker trækker tråde til både historie og tradition, men aktualiseres og sættes i relation til vores samtid. Dette opleves bl.a. i Dadi Setiyadis humoristiske værker, hvor han remixer kunsthistoriens klassiske værker med elementer fra både popkultur og indonesisk tradition. I det neoklassicistiske værk Birth of Dewi Sri har de spirituelle engle fået andenæb og balancerer hermed mellem indonesisk symboltradition, hvor anden repræsenter positiv energi, og samtidens visuelle kultur, hvor anden forbindes med Disneys popkulturelle univers.

Også Awang Behartawan væver den kunstneriske proces sammen med elementer fra andre universer, når han med afsæt i den matematiske formel for fraktal-geometri skaber dragende digitale værker, der illustrerer mødet mellem kunst, natur og matematik. Fraktaler genkendes som et uendeligt gentagende visuelt mønster og findes over alt i naturen – i mennesker, dyr og planter.

Med sine fraktal-værker skaber Awang Behartawan en kontinuitet og gentagelse, der mimer livets proces som en ubrudt linje igennem fortid, nutid og fremtid med et element af forandring. For foranderligheden er en del af fraktalens kode og peger på, at intet er stabilt. Vores verden og samfund er i bevægelse og udvikling, men er samtidig, som fraktalen, forbundet i en sluttet cirkel: Dét, vi gør i dag, de beslutninger, vi tager, får betydning for morgendagen. Alt, hvad der sker på den ene side af jordkloden, vil få konsekvenser på den anden side. Og tilbage igen. Vi er alle en del af et verdensfællesskab.

Gennem hele udstillingsperioden arrangerer Gammelgaard med støtte fra den indonesiske ambassade desuden en række indonesiske følgearrangementer. Og til selve ferniseringen åbnes udstillingen af den indonesiske ambassadør Muhammad Ibnu Said og Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen.

Kilde: Gammelgaard.

Gammelgaard

Gl. Klausdalsbrovej 436
2730 Herlev

Tirs-søn 12-17

Gratis entré

Kontakt

+45 44525812

Del

'RESOLUTION'

Facebook