Thomas Bang, Niels Guttormsen og Kasper Heiberg – Retrospektive udsnit
29 sep 20234 nov 2023

Niels Guttormsen, Ubevogtet billeddannelse , 2005

Betalt indhold

Pressemeddelelse:

Minimalismen kan ses som den prisme, hvorigennem kunstnerne Thomas Bangs (f. 1938) Kasper Heibergs (1928-1984) og Niels Guttormsens (1932-2020) kunst forbindes og kan forstås. Affiniteten mellem de tre skulptører kan måske fornemmes på vores kommende udstilling, selvom de jo også er individualister og har meget forskellige personlige historier.
De tre kunstnere udviser både kunsthistorisk set et slægtsskab, dels er de alle vokset op i mellemkrigstidens Danmark, og dels har de i deres individuelle kunstneriske arbejder beskæftiget sig indgående med nogle universelle og teoretiske begreber som tid, rum, mellemrum, udstrækning og sted. Samtidig er disse kunstnere, med deres objektbaserede, installationsværker og skulpturelle undersøgelser, i tæt dialog med 1960’ernes kunstscene, i særdeleshed minimalismen og i Bangs tilfælde post-minimalismen. På den måde trækker de med deres værker, ligesom minimalisterne generelt har gjort det, tråde bagud i tid, til navnlig de russiske avantgarder i form af suprematismen og konstruktivismen. Desforuden kan de tre kunstneres arbejder ikke tænkes uafhængigt af de øvrige efterkrigstidskunststrømninger, som foruden minimalismen og konceptkunsten, også talte udviklingen af den konkrete kunst, op-art og popart.

Thomas Bang var bosat i USA helt frem til slutningen 1980’erne, hvor han udstillede aktivt og var del af den amerikanske kunstscene i 60’erne og indtil slutningen af 80’erne. I slutningen af 60’erne begyndte Bang at udvikle en lang række værker, som ikke kan rubriceres under “fastfrosne” kategoriske termer eller ismer, hvilket førte ham til udfoldelsen af en kunst, som i dag bedst kan betegnes i løse termer som en bevidst antiformalistisk post-minimalistisk procesorienteret kunst. Bangs værker handler om at vise tingenes på én gang uforløste og indlejrede potentialitet, hvorved han skaber en fornemmelse af tidsligheden som noget, der kan knyttes til de enkelte delkomponenter i værket, hvilket afstedkommer at hvert enkelt værk i sin helhed fremstår multipelt, uafgrænset og uafsluttet, og indebærer at det peger fremad i tid. Ofte er værkerne ikke umiddelbart til at afkode, men i dem er der en sensibel skrøbelighed, en unik form for fremmedartethed og en overbevisende forståelse af rumligheder. Her på udstillingen viser Bang værker med titler som Instrument nr. 4, (1981) og Signs of the Times IV, 1996.

For Niels Guttormsen er arbejdet med skulptur, krop, rum og overflade omdrejningspunktet gennem hele hans praksis. Fælles for de cool, konkret udfoldede og bemalede jernpladeskulpturer i 60’erne og i de organiske, følsomt modellerede skulpturer støbt i bronze i 70’erne er interessen for skulpturens sprog, billede og tilblivelse. Også i de sene rammerelieffer fra 00’erne, vægophængte skulpturelle billeder, bliver stof og farve en ramme , der indkredser et manglende billedcentrum, eller det magiske forhold, at kunst skabes hos betragteren. Niels Guttormsens fornemmelse for og indsigt i skulpturene 1:1 handling og forvandlingsmulighed, bliver også tydeligt i hans arbejde i bymiljøer, f.eks. Vingehuset der forener arbejdet med skulptur og arkitektur i Egebjerggård i udkanten af Ballerup, hvor også hans skulpturelle indgreb i gågaden findes. Vingehuset er et stedsspecifikt værk – et fælleshus i et socialt og eksperimenterende byggeri – hvor kunsten er integreret i arkitekturan, eller er arkitekturen. På udstillingen vises værker fra Niels Guttromsens Estate, både bemalede pladejernsskulpturer fra 60’erne og bemalede mdf-pladeværker fra 00’erne samt fotografi.

Kasper Heibegs arbejdede om nogen også med farven og afhandlingen ”Den Europæiske palet” der udkom i 1975 er et studie af fænomenet farve og har som ambition at kortlægge hvordan farver bliver anvendt, samt kortlægge vores opfattelse af betydningerne som knytter sig til dem. Psykologisk, æstetisk og bredt kulturelt. I Kasper Heibergs egne kunstneriske værker (som vi ser det her på udstillingen) fortsættes arbejdet på en måde der virker både følsomt og nysgerrigt, men også stramt i sit udtryk. Også i hans tegningers billedrum er det undersøgelsen der er central med både forsigtige studier og frisættende billedlige udsagn, linjer og rytmer. I de offentlige udsmykninger, som er en vigtig del af hans kunstneriske arbejder forholdt han sig gennem årene til de specifikke steder med grundige analyser af stedernes farver og med billedlige elementer, der unddrager sig konventionelle associationer. Som eksempel kan nævnes hovedværker som Thisted Gymnasium og ”Skjoldhøjkollegiet” ved Århus. Af Heiberg viser vi bemalede metalskulpturer fra 60’erne, collager af papir, pap og tegning på bølgepap samt gouacher og pladeskulpturer.

På udstillingen Retrospektive udsnit… bliver et udvalg af de tre skulptørers værker installeret side om side.

Dette indhold er produceret i samarbejde med et udstillingssted som en del af udstillingstedets Artguide-abonnement hos kunsten.nu.
Kunsten.nus uafhængige redaktion har intet at gøre med indholdet.

Banja Rathnov Galleri og Clausens Kunsthandel

Studiestræde 14, 1. sal
1455 København K

Ons-fre 12-17
Lør 11-15

Gratis entré

Kontakt

+45 3011 0132

Thomas Bang, Niels Guttormsen og Kasper Heiberg – Retrospektive udsnit
29 sep 20234 nov 2023

Del

'Thomas Bang, Niels Guttormsen og Kasper Heiberg - Retrospektive udsnit'

Facebook