Light Your Shine: Mie Olise Kjærgaard & Rose Eken
9 sep 202319 nov 2023

Mie Olise Kjærgaard | PR foto Gammelgaard

Anbefalet under Det skal du se! uge 36

Betalt indhold

Pressemeddelelse:

Keramiske fuglebade og malerier i megaformater rykker med efterårets udstilling ind på Gammelgaard fra lørdag 9. september og sammenfletter fortællinger om store fabeldyr, figurer i forvandling og magiske ritualer med popkulturelle og musik- og kunsthistoriske referencer om styrke, kraft og kvinder.

De to kunstnere Mie Olise Kjærgaard og Rose Eken har hver især markeret sig stærkt på den internationale kunstscene. Og selvom de umiddelbart har gået ad forskellige spor, er der mange fælles tråde og forbindelsespunkter. Det er netop disse fælles knudepunkter omkring kvinders position i kunsten og musikhistorien, som har dannet afsæt for og farvet deres kunstneriske praksis. De er begge optaget af at opmuntre til og give såvel som at tage plads til at lade indre styrker og kvaliteter slippe fri.

Den aktuelle udstilling på Gammelgaard er blevet til igennem en længere proces, hvor Mie Olise Kjærgaard og Rose Eken sammen har fundet fælles forbindelser mellem deres praksis og interesser ved at dele inspirationsbilleder, historier og tanker, og de har derigennem skabt to kæmpe visuelle collager i hvert deres atelier. Disse collager er blevet til et fælles ’bibliotek’ af referencer, symboler og sprog, der har formet forskellige temaer som kvindelighed, råstyrke, hår (i bevægelse), hekse og metamorfoser.

Med epokegørende kvinder og kunst fra kunsthistorien – som ofte har været overset og udeladt – i ryggen, trækkes inspirationer hentet i kunstnere som Judy Chicago, Leonor Fini, Louise Nevelson og Leonora Carrington helt ind i værkerne og Gammelgaards udstillingsrum. Spejlinger af eksempelvis huse og fuglebade fra Leonora Carrington opstår på nye, bevægende måder bearbejdet gennem den genklang, motiverne vækker hos kunstnerne og deres tidligere værker.

Både Ny og Gl Lade vil indeholde Mie Olise Kjærgaards store malerier i dialog med Rose Ekens skulpturelle værker som både et samspil og udvidelse af egne praksisser. I Gl Lade er det bevægelse, ritualer og kvinder i flok, der er i fokus, mens Ny Lade bygges op af et mere statisk system af genspejlinger og stilhed.

Hovedhuset dedikeres til Mie Olise Kjærgaard og Rose Ekens store fælles værk udgjort af seks stofbannere samt en procesfilm skabt af kunstneren Sidse Carstens. Hun vil med filmen dokumentere tanker, opture, vildfarelser og kraftudfoldelser gennem hele projektet og give et andet indblik i de referencer og temaer, som udstillingen tager op. Det store fælles værk samler kunsthistoriske og politiske referencer, og det er i sin form også en hyldest til den amerikanske kunstner Judy Chicagos store projekt The Dinner Project fra 1979.

Bannerne har udgjort et velkendt medie i kvindekampens tidligere epoker, fx suffragetternes demonstrationer for kvinders stemmeret i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Et motiv, der også går igen i Mie Olise Kjærgaards tidligere malerier. Med stofbannerets status i kunsthistorien som en valid måde for kvinder at udtrykke sig på, bl.a. gennem broderi, samles flere af de spor, som udgår fra udstillingens øvrige rum, op i det fælles værk. Og det peger derfor ind i udstillingens centrale kerne om styrke, kraft og kvinder – før, nu og i fremtiden.

Dette indhold er produceret i samarbejde med et udstillingssted som en del af udstillingstedets Artguide-abonnement hos kunsten.nu.
Kunsten.nus uafhængige redaktion har intet at gøre med indholdet.

Gammelgaard

Gl. Klausdalsbrovej 436
2730 Herlev

Tirs-søn 12-17

Gratis entré

Kontakt

+45 44525812

Light Your Shine: Mie Olise Kjærgaard & Rose Eken
9 sep 202319 nov 2023

Del

'Light Your Shine: Mie Olise Kjærgaard & Rose Eken'

Facebook