Kirsten Otzen Keck: Det Mobile Forum
17 aug 201923 okt 2019

Kirsten Otzen Keck: digital collage fra udstillingen “Det Mobile Forum” (2019). Pressefoto.

I soloudstillingen ”Det Mobile Forum”, kan man se collage, projektion og skulptur af billedkunstner Kirsten Otzen Keck, der knytter an til forestillinger om den offentlige samtale. Der er tråde, der rækker ud til forskellige arenaer for offentlig samtale gennem tiden fx teatertraditionerne i Japan kaldet Kabuki og Bunraku, samt det antikke teater i Grækenland. Der er også tråde til det moderne forum med digitale medier, teknologi og skærmbrug.

Ordene – vækst, mobilitet og kommunikation – der ofte høres I den offentlige samtale, finder vej ind i stadigt vekslende udgaver af det fiktive mobile forum. Her søger Kirsten Otzen Keck at komme det nærmere hvordan `samtalen´ udspiller sig, lever i teknologien, bliver privat, forgrenet, følelsesladet, mørk, humoristisk eller forstummer. Derudover er det ambitionen, at værkerne gerne skal forsøge at finde egne vækstprincipper, ud fra deres materiale, som modsvares af udstillingshusets placering i lokale naturomgivelser – som ramme eller måske som modpol.

Et rejselegat fra Ole Haslunds Kunstnerfond muliggjorde efteråret 2018 et ophold i Japan med residencies i Tokyo og i Kyoto, og rejser rundt i landet. Under opholdet har hun researchet de japanske Kabuki- og Bunraku teatertraditioner. Ligesom hun i Athen, et par år tidligere, under to ophold hos
Det Danske Institut, fotograferede og arbejdede med det græske antikke teater sammen med opsatte “scener” i byen til den nationale valgaften.

Som afslutning på ialt 9 måneders intenst arbejde med udstillingens værker, har kunstneren arbejdet i 2 måneder på Statens Værksteder for Kunst, dels med de igangværende collageværker og dels skabt nye skulpturer i det store atelier og i værkstederne, der giver mulighed for en mere organisk proces
med værkerne. I disse rammer kan værkerne ses under et, og tråde og dialoger mellem dem, kan blive synlige eller tydeliggøres.

Kirsten Otzen Keck´s arbejde udgår fra en collagetankegang, og omfatter flere medier: fotografi, collage, skulptur, animationsvideo, lyd, tekst og tegning, installation. Hun sammenstiller selvoplevede, fiktive og historiske/ virkelige kilder, til nye sammenhænge. Hendes arbejde baserer sig på egne fotografier, samt på fotografisk materiale fra internetarkiver og ældre magasiner.

I hendes arbejde er hun bl.a. optaget af hvordan omverdens-opfattelser kan aflæses i fotografisk materiale, og hvordan menneskelige følelser og dilemmaer i forhold til det, at høre til eller ej, måske kan findes i dette materiale og bringes frem i nye billed-sammenstillinger.

I værkerne møder man mennesker, der søger tilhørsforhold gennem f.eks. kortlægning og videnskabelige op-målingsmetoder, arkæologiske udgravninger, surreale fiktioner, tidsrejser, masse- turisme, social uro. Hun er optaget af, hvordan man får “egne” oplevelser i en tidsalder, hvor de fleste af os oplever verden delvist gennem teknologi og medierede fortællinger.

 

Skovhuset Kunst & Natur

Ballerupvej 60
3500 Værløse

Se datoer og tider på hjemmesiden

Entré til udstillinger

Kontakt

+45 72356140

Kirsten Otzen Keck: Det Mobile Forum
17 aug 201923 okt 2019

Del

'Kirsten Otzen Keck: Det Mobile Forum'

Facebook