Karin Lind: Forsvindingspunkter
28 maj 201623 okt 2016

På Kunstmuseet Brundlund Slot har billedkunstneren Karin Lind, der stammer fra Als, forvandlet alle slottets udstillingsrum ved at placere sine nye kunstværker i dem. Hun har undersøgt begrebet forsvindingspunkter i alverden kunstformer eksempelvis i kæmpe store tegninger lavet af kul, i bitte små værker skabt af kattes knurhår og i en installation lavet ud fra en stol af træ, der er transformeret til en ny rumlig form.

På slottet kan man sige ‘moin’ til høns, der bor i et kunstværk, studere forsvindingspunkter i en arvet brudekiste og lade sig forsvinde ind i fine kniplinger. Og man kan også gå på jagt efter slotsspøgelset, der bevæger sig igennem væggene!

Karin Lind: Borrowed Space. Foto: Anders Sune Berg
Karin Lind: Borrowed Space. Foto: Anders Sune Berg

Inde på Slotsholmen møder man som beskuer en ny arkitektonisk installation Hønen og Ægget bestående af en hønsegård med tre levende høns. Hønsegården er formet af perspektiviske linjer, trukket med tove fra bygningens vinduer. Det lille arkitektoniske anlæg rummer en hønsegård og et lukket hønsehus og munder ud i en redekasse dér, hvor tovenes linjer mødes i et forsvindingspunkt. I værket har kunstneren arbejdet med at flette hønsetråd i et konstrueret perspektiv, så hullernes størrelser varierer og snævrer ind, jo mere de nærmer sig forsvindingspunktet. Hønseinstallationen er tænkt som et lille stykke arkitektur, et mellemværende, der fletter tid og rum sammen.

I dette værk etablerer Karin Lind nye rumoplevelser på Slotsholmen og nye sammenhænge for velkendte former ved at gribe efter de eksisterende rum mellem parken og bygningen og rette fokus på de levende dyr i hønsehusets indre gård. Når man står i værkets konstruerede perspektiv, er det måske nærliggende at undres over, hvem der er (lukket) inde, og hvem der er (lukket) ude. Som beskuer bliver man i kraft af sin tilstedeværelse på Slotsholmen en del af selve værket.

I kunstværket Komprimeret arv har Karin Lind arbejdet med tidsbegrebet som et flygtigt udtryk for proces og forandring. Hun har forvandlet sin gamle, tunge og robuste brudekiste, som er gået i arv i hendes sønderjyske familie, ved at skære den op og samle den på ny, så den fremstår som mindre, luftigere og skrøbelig. Hun skaber en ny ’arvemasse’, som også rummer negative former, og derved tilvejebringer hun en overvældende rumlig og symbolsk kompleksitet, som brudekisten nu repræsenterer. Brudens arvegods er, lige som ægteskabet, forandret inden for det tidsspand, der er gået, fra kisten blev produceret, til den undergik en kunstnerisk metamorfose. Her har Karin Lind arbejdet med fugerne, med mellemrummet og alt det, som er omkring brudekisten.

Karin Lind har gennem de sidste 20 år arbejdet med at forfine og beherske et minimalistisk udtryk, hvor hun bruger det uanselige til at hylde det særlige.

På slottets første sal vises en film på 11 minutter, der rummer et interview med kunstneren Karin Lind.

I tårnrummet i stueetagen er der indrettet et værksted, hvor børn kan prøve kræfter med nogle af de materialer som Karin Lind arbejder med.

Kilde: Kunstmuseet Brundlund Slot

Kunstmuseet Brundlund Slot

Brundlund Slot 1
6200 Aabenraa

Apr - okt
Tir-søn 11-17

Nov - mar
Tir-søn 12-16

Entré til udstillinger
Under 18 år: gratis entré

Kontakt

+45 65 370 802

Karin Lind: Forsvindingspunkter
28 maj 201623 okt 2016

Del

'Karin Lind: Forsvindingspunkter'

Facebook