Jesper Christiansen: Georgica
17 feb 20238 apr 2023

Jesper Christiansen: Om Georgica, 2022. Pressefoto: Galerie Mikael Andersen.

Udstillingens titel er taget fra den romerske digter Vergils fire digte Georgica fra år 29 f.Kr. Til sammen udgør digtene en håndbog i landbrug, dyreavl, biavl og vindyrkning, samtidigt med det er en hyldest til det italienske landskab.

Selvom Vergil, så vidt det vides, aldrig selv havde jord under neglene, formåede han at sætte sig ind i den nyeste viden omkring optimering af landbruget med vanding, gødning og var en af de første tænkere, som orienterede sig mod klima og økologi. Dyreholdsetik kommer også til udtryk, ikke mindst når Vergil digter om, hvor væsentlige bierne er for menneskets overlevelse.

Vergil er en figur Jesper Christiansen har brugt som inspiration både bevidst og ubevidst før gennem flere værkserier:

”I 2017 malede jeg et stort billede med titlen Georgica til udstillingen Forbillede på Gl. Strand. Maleriet var egentlig tænkt som en slags overture til en længere række værker om Georgica, men som så mange gange før i de senere år, måtte jeg indse, at mine malerier tager længere og længere tid, og det blev derfor kun til et enkelt billede.

Efter udstillingen forsvandt billedet til en privat samler i England, og det forsvandt også ud af min bevidsthed. Af forskellige grunde er billedet Georgica nu igen i Danmark, og jeg fik straks lyst til at fortsætte arbejdet med serien.

I mit genoptagne arbejde med Vergil er det gået op for mig, at den gamle romer har ligget og spøgt i baggrunden af mine arbejder i flere i år.

Da jeg lavede min udstilling Time Passes for Virginia Woolf i 2012 i Galerie Mikael Andersen, var jeg ikke opmærksom på, at Woolf i afsnittet ”Time Passes” i romanen To The Lighthouse, benyttede Vergils Georgica som inspiration. Vergils nøgterne sansning af vejr, vind og tid er tydelig i Woolfs sprogbrug. Da jeg et par år senere kastede mig ud i at male Dantes Paradis i en serie af værker udstillet i 2015, var Vergil igen en figur jeg måtte forholde mig til, da han er Dantes rejsekammerat op gennem helvede og skærsilden til paradis.

Det interessante ved at beskæftige sig med Vergils gamle digte er, at opdage hvor mange andre kunstnere og ikke mindst forfattere, der har ladet sig inspirere og bruge løs af hans stof. I den tidlige modernisme er det ud over Woolf også forfattere som TS. Eliot og Ezra Pound, samt den tidlige miljøaktivist Rachel Carson i bogen Silent Spring, og senere har Greta Thunberg fortsat Carsons tankerække.

Man kan følge Vergils spor helt op i vore dage i en række af unge danske digtere og forfattere som feks. Charlotte Weitze, Sofie Isager Ahl og C.Y. Frostholm, der alle beskæftiger sig med landskab, planter, miljø og klima.

Brudstykker af tekst af de nævnte forfattere har jeg brugt direkte i mine værker. Som altid i min maleproces, begynder jeg med tekst skrevet med tavlekridt på sort grundet lærred. I de færdige værker kan der anes rester og fragmenter af teksterne. Jeg håber, at den rigdom af poetisk visdom og lykke, med et par tusinde år på bagen, som jeg stadig finder inspirerende, også kan glæde og inspirere andre, men nu i form af billeder.”

Kilde: Galerie Mikael Andersen.

Galerie Mikael Andersen

Bredgade 63
1260 København K

Tirs–fre 12-18
Lør 11-15

Gratis entré

Kontakt

+45 33330512

Jesper Christiansen: Georgica
17 feb 20238 apr 2023

Del

'Jesper Christiansen: Georgica'

Facebook