Ida Raselli: Det som ånder
3 feb 20247 apr 2024

Ida Raselli, Det der ånder på Horsens Kunstmuseum. Foto: David Stjernholm

Betalt indhold

Pressemeddelelse:

Udstillingen er skabt som en totalinstallation til Horsens Kunstmuseum med udgangspunkt i Horsens.

Ida Rasellis afsøger i sin praksis landets skovbunde, grøftekanter, mergelgrave, åbne skrænter, kalkbrud og strandbredder med henblik på at indsamle vildt ler, sten, grene, tang og blomster.

De indsamlede materialer gennemgår en efterfølgende forarbejdning, f.eks. tørring eller brænding, hvorigennem hun genererer en materialebank af nøje udvalgte stykker af natur der anvendes i de værker hun skaber. I forbindelse med udstillingen Det som ånder, har Ida Raselli indsamlet materialer fra Horsens Fjord og omegn.

”Horsens Fjord er omgivet af et kuperet morænelandskab fra sidste istid og indeholder spor fra tidligere planetære perioder i undergrunden, hvor skiftende temperaturer har skabt varierende havniveauer og forhold for flora og fauna. Forhold som danner de forskellige mineralsammensætninger, som afgør lerets smeltepunkt, plasticitet, farvesammensætning og reaktion på varme. ” – siger Ida Raselli

Ida Raselli tager afsæt i sin egen og naturens cyklus når hun indsamler, bearbejder og installerer. Hun følger årstidernes skiften og kroppens signaler og er modtagelig over for omverdenens forstyrrelser, som også indgår i hendes praksis som materiale. Det endelige værk i udstillingen står som summen af disse processer, et nedslag i en praksis af gennemtrængelighed.

Arbejdet med den vilde ler  

Ved at eksperimentere med brændingsmetoder og temperaturer omdannes vildt ler til pigmenter, maleriske udsmeltninger, farverigt ler-og stentøj eller glasur.

”Processen kan sammenlignes med en fremkaldelse, hvor jeg gennem de forskellige processer lader materialet vise sig selv og sine bestanddele frem. Lerets forskellige mineraler, metaller og sammensætninger af stenarter med varierende smeltepunkter, gør arbejdet med vild ler uforudsigelig og ukontrollerbar. Arbejdet med vildt ler er en undersøgelse ikke bare af hvad ler kan, men også hvad det ER. ” siger Ida Raselli

På den måde peger Ida Rasellis kunstneriske praksis også på et geologisk tidsaspekt, og dermed også på noget helt universelt som er en del af vores egen forståelse i det at være mennesker.

Dette indhold er produceret i samarbejde med et udstillingssted som en del af udstillingstedets Artguide-abonnement hos kunsten.nu.
Kunsten.nus uafhængige redaktion har intet at gøre med indholdet.

Horsens Kunstmuseum

Carolinelundsvej 2
8700 Horsens

Tirs-søn 11-16

Entré til udstillinger
Under 18 år: Gratis entré

Kontakt

+45 76292370

Ida Raselli: Det som ånder
3 feb 20247 apr 2024

Del

'Ida Raselli: Det som ånder'

Facebook