Heritage Is Commoning
25 sep 201516 nov 2015

“Kulturarv er noget rod. Kulturarv er et politisk redskab til at konstituere nationalstaten og det nationale fællesskab som ide. Kulturarv bliver brugt til at definere dem der bor i Danmark, som medlemmer af et sam-let nationalt fællesskab, et fællesskab der er noget særligt, og som står i modsætning til andre nationer – et såkaldt dansk nationalt fællesskab bygger på en forestilling om at der er et ”os” og der er ”de andre”.”

Masar Sohail: The Republic of T.M., 2015. (still fra værket)
Masar Sohail: The Republic of T.M., 2015. (still fra værket)

Heritage Is Commoning er et samarbejde mellem K-O-N-T-O og Astrid Noacks Atelier. Intentionen med udstillingen er at skabe et rum hvor kunst og videnskab kan mødes og sammen undersøge den måde vi taler om kulturarv, national identitet og demokratiske fællesskaber. Projektet er en del af dette års Golden Days Festival: Festival of Important Shit, og består af en ud-stillingsrække, et seminar/debat og en bog.

Som udstillingsrække præsenterer Heritage Is Commoning værker af 6 kunstnere, der alle har det til fælles, at de i deres kunstneriske forskning gennem flere år har arbejdet med det at have et dobbelt eller flerkulturelt tilhørsforhold.
Udstillingen byder på værker af (udstillingsperiode i parentes)
Gillion Grantsaan: performancen ‘BLAKA IS’ (4.9.2015)
Vladimir Tomic & Ana Pavlovic : videoværket ‘DREAMLAND’ (17.9-27.9)
Masar Sohail: videoværket ‘THE REPUBLIC OF T.M.’ (9.10-18.10)
Jeanette Ehlers ‘BECAUSE THE SPIRIT. A CONVERSATION’ (23.10-1.11)
Jane Jin Kaisen (6.11-15.11)

Som seminar/debat er Heritage Is Commoning en palette af 4 forskellige oplæg, der hver især vil præsentere forskellige faglige indgangsvinkler på nye måder at tænke og bruge kulturarv på. Seminar/debat blev afholdt 17.9 med deltagelse af Mikkel Bogh, Sofie Hviid, Beate Knut Federspiel og Khaled Ramadan.
For yderligere info om udstillingerne og seminar se www.astrid-noack.dk

Som bog fungerer Heritage Is Commoning som et udvidet udstillingskatalog. Bogen er delt i to afsnit, hvor den første del præsenterer udstillingens deltagende kunstnere, mens den anden del præsenterer aktuelle videnskabelige di-skussioner om kulturarvsbegrebet, dets betydning og mulige opløsning. Det er vores intention med bogen at tilgængeliggøre relevante undersøgelser af kulturarvsbegrebet, som peger på, at ideen om en samlet national identitet er i opbrud. I bogen er artikler af Mikkel Bogh, Bernard Eric Jensen, Claus Haas, Christian Vollmond, Beate Knut Feder-spiel, Albert Scherfig, Morten Bencke og Mikkel Bolt.
Kontakt Forlaget Nemo for yderligere info om bogen: kontakt@forlagetnemo.dk

Kilde: K-O-N-T-O

Astrid Noacks Atelier

Rådmandsgade 34
2200 København N

tors-lør 14-17

Gratis entré

Heritage Is Commoning
25 sep 201516 nov 2015

Del

'Heritage Is Commoning'

Facebook