Gruppeudstilling: In the Zone
20 aug 20221 okt 2022

Frederik Næblerød: The Conversation, 2022. Pressefoto.

Hvad er ZONEN? Hvor er den? Hvordan kommer vi derhen? Denne udstilling undersøger zonen igennem den filosofiske forestilling om et andet sted. Et abstrakt rum, stedet for overgang og transformation, et sted, der er uforeneligt med vores forståelse af virkeligheden, et rum hvor åbenbaringer opstår. Steder der er defineret i kraft af deres afvigelse fra de sædvanlige regler og adfærd. Et lignende begreb, der beskriver et sted som dette finder vi i Foucault’s tekst om ‘Heterotopier’. For ham er disse steder frirum, der både er en del af, men også distanceret fra virkeligheden. Steder der er anderledes. Steder der skaber det anderledes. Heterotopier er fysiske rum, der eksisterer overalt i vores samfund, steder der kan lede os hen til andetheden. I denne forestilling af et rum er vi fanget mellem det abstrakte og det konkrete, det velkendte og det fremmedgjorte. De er som verdener i verdener, der spejler og på samme tid distancerer.

Mennesket har altid været draget af denne andethed. I fortiden var rituelle begivenheder, der kombinerede poesi, musik og dans, en måde man kunne komme i kontakt med dette andet sted. De steder man opførte performances og interagerede inden for en arkitektonisk ramme, blev defineret som et sted, ‘topos’ for de seende. Et sted hvor den observerende kunne finde inspiration og opnå åbenbaringer og få forbindelse til det andet sted og derved få mulighed for at fundere over mulighederne i den ‘virkelige’ verden. I dag leder vi stadig efter forbindelsen til denne undvigende andethed. Vi befinder os i en konstant søgen efter det nye i en verden hvor alt forældes i accelereret tempo. Vi distraherer os selv ved at gå velkendte steder på udgik efter det NYE og SPÆNDENDE. I takt til beatet hver fredag nat, tager vi ET ANDET STED hen.

Midt i ZONEN er vi fanget mellem det velkendte og ukendte. I mødet med udstillingen bliver du konfronteret med intuitive værker, der afsøger dine æstetiske grænser. Melankolske udtryk af intim skala. Abstrakte drømmelandskaber, der sætter underbevistheden i spil og ironiske refleksioner over selviscenesættelse. En udveksling mellem det poetiske og det videnskabelige.

Nogle værker omfavner processen og opløser ideen om det endelige, mens andre indfanger øjeblikket. Vi er i ZONEN, hvor det abstrakte, det konkrete, det ekspressive og figurative ikke blot står side om side i deres samtidighed; De reagerer på hinanden, de interagerer med hinanden og danner et meningsrum imellem sig.

Igennem maleri, skulptur og installation fremkalder kunstnerne en tilstand. De opmuntrer beskueren til at forholde sig til sit eget indre rum. Udstillingen vil byde på muligheder for introspektion, meditation og øjeblikke af åbenbaring. Det afhænger af, hvilken vej, du vælger at gå. Velkommen IN THE ZONE.

Tekst af Efrat Edelsten / Alice Folker Gallery

Alice Folker Gallery

Esplanaden 14
1255 København K

Tilgængelighed:

Niveaufri adgang - ja
Handicaptoilet - nej
Gratis for ledsager - ja

Tirs-fre 11-17
Lør 11-16

Gratis entré

Kontakt

+45 4015 5805

Del

'Gruppeudstilling: In the Zone'

Facebook