Erland Knudssøn Madsen: Træerne er der
11 nov 202217 dec 2022

Erland Knudssøn Madsen: VÆKSTMÅLER. DVALE, 2015. Foto: Tommy Bay.

Det er vigtigt, at man skiller begreberne kunst og kultur fra hinanden. Kunst handler om en dyb erkendelse af verden og et ønske om at omforme den, skabe nye billeder. Denne udstilling præsenterer skulptur, grafik og akvarel af billedhuggeren og maleren Erland Knudssøn Madsen.

Som billedhugger er man meget bevidst om omgivelserne, formen i forhold til det fysiske rum omkring skulpturen. Man fornemmer sin tilstedeværelse i rummet, før man tænker situationen igennem, ligesom man ser, hører og mærker før man læser.

Det skulpturelle greb, handlingens greb i det fysiske rum er jo urgammelt. Og som billedhugger er man også meget bevidst om, hvordan forskellige rum påvirker ens skulpturer.

Tilbage i tid til 1998 i Viborg. Her formulerer Erland Knudssøn Madsen noget, der er karakteristisk for hans virke. At det tidløse, det fysiske rum og det store åndedrag er elementer i kunstskabelsen, men jo også at det vi i dag kalder ”det stedsspecifikke” er vigtigt og har fulgt ham gennem hele hans liv som billedhugger.

Han arbejder med stoffet – det materielle – og sætter den styrende tanke fri, og når dette lykkes og det virker sammen, opstår ”værket” (hånden og ånden).

Erland Knudssøn Madsen har gennem årene i sine værker forenet abstraktionen med erindringer om steder på rejser, landskaber og synsindtryk, og i både det formede og det ubearbejdede rå udtryk finder han det han søger. Og så er han ikke bange for at lade tvivlen komme til orde. Han har i de senere år været optaget af naturens tilsyneladende og faktiske vildskab og dens sameksistens med det menneskeskabte.

Erland Knudssøn Madsens værker er ikke afbildninger af noget som sådan, men udfolder en verden eller en væren, og de fremstår på en gang ubesværede i deres fremtoning og er alligevel svære at gå til… Med temaer som sindet, væksten og stilstanden, dynamikken og roen, kredser de også om de store spørgsmål, om liv og død, om eksistensen.

Gennem årene har han fremstillet en række ”instrumenter”, tilegnet begreber som retfærdighed, sandhed, kærlighed og væren, og han har været optaget af både musik-, måle- og kirurgiske instrumenter.

Materialerne han arbejder med er ofte sten, træ eller bronze, samt mere ydmyge materialer som papir og gips. Skulpturerne kan være bemalet, eller delvist bemalet. Farveholdningen enten naturens dæmpede jordfarver, eller de klare og stærke farver som rød, grøn, gul og blå. Også værkerne på papir samarbejder med farven – med et tilføjet farvet felt eller ved sporene af akvarellens pigment.

På denne udstilling viser han skulptur, relieffer og papirværker med titlerne Vækstmåler. Dvale, Træerne er der. Bøg, Modviljer, Vækstmåler og ETNA. Mennesket er en Vulkan.

Kilde: Banja Rathnov Galleri og Clausens Kunsthandel

 

Banja Rathnov Galleri og Clausens Kunsthandel

Studiestræde 14, 1. sal
1455 København K

Tir-fre 11-17
Lør 11-15

Gratis entré

Kontakt

+45 3011 0132

Erland Knudssøn Madsen: Træerne er der
11 nov 202217 dec 2022

Del

'Erland Knudssøn Madsen: Træerne er der'

Facebook