Ditte Ejlerskov: Goddess Located
16 sep 202215 okt 2022

Ditte Ejlerskov: The Goddess of Oxytocin (Inverted Blue), 2022. Foto: Ditte Ejlerskov.

På udstillingen genbesøger billedkunstneren Ditte Ejlerskov nogle af de tematikker, som hun i foråret udforskede på Nikolaj Kunsthal, bl.a. kunstens plads indenfor den nye digitale virkelighed samt forholdet mellem oxytocin og adrenalin. Kryptokunst og andre digitale formater spiller en væsentlig rolle i Ejlerskovs praksis, der blandt andet kredser om nye teknologiers potentiale i forhold til at frigøre både vores tid og sind.

Blandt udstillingens gennemgående elementer er gudindefiguren The Goddess of Oxytocin, som tidligere har været udforsket i både Ejlerskovs digitale og videobaserede værker, men som på udstillingen har fundet vej tilbage til kunstnerens egen hånd gennem det repræsentative maleri.

Hos Ejlerskov er den digitale og fysiske sfære ikke så skarpt opdelt, og efter at have set udstillingen vil de besøgende modtage et kort med en kode til en personlig POAP NFT (Proof of Attendance Protocol Non-fungible token). NFT’en giver ikke alene den enkelte ejerskab over sin oplevelse, men forbinder også de besøgende digitalt – og er et eksempel på, hvordan konceptet NFT ikke nødvendigvis knytter sig til et økonomisk marked, men også kan være med til at bevare minder eller vigtig information.

Udstillingen præsenterer således ikke alene en vej til mere harmoni, men kaster også lys på virkelighedens formbarhed, eksemplificeret ved et hormon, der dels bringer glæde og velvære for individet, men som også er en uomgængelig såvel som foranderlig del af det at være menneske og knytte bånd til andre. Både oxytocin og adrenalin findes naturligt i kroppen, og de to hormoner repræsenterer henholdsvis en harmonisk lykketilstand og en kropslig alarmtilstand.

Ligesom andre guddomme kan The Goddess of Oxytocin dyrkes, og vi kan her igennem manipulere vores krop hormonelt, tilkæmpe os et overtag i forhold til adrenalinen. Lokaliserer og mestrer vi denne evne i os selv, mener Ejlerskov, at vi kan hele vores ubalancer, mentale såvel som fysiske – hvilket NFT-kortet også skal være en påmindelse til den besøgende om. At deltage i verden og tage ansvar for sin krop og sit sind er vigtige budskaber hos Ejlerskov, og tematikken kan ses som en reaktion på de seneste års frygt og frustration, affødt af sundhedsmæssige, socio politiske og kulturelle kriser. Kriser, der formentligt også vil præge vores nærmeste fremtid, og som vil fordre nye værktøjer og teknologier.

Kilde: Martin Asbæk Gallery

Martin Asbæk Gallery

Bredgade 23
1260 København K

Tir-fre 11-18
Lør 11-16

Gratis entré

Kontakt

+45 3315 4045

Ditte Ejlerskov: Goddess Located
16 sep 202215 okt 2022

Del

'Ditte Ejlerskov: Goddess Located'

Facebook