Christian Finne: Rigtig sol forkert
10 mar 202315 apr 2023

Værk Af Christian Finne (udsnit).

Anbefalet under Det skal du se! uge 10

Pressemeddelelse:

Under titlen Rigtig sol forkert lægger Christian Finne tonen an til en præsentation af forskellige medier bestående af tegning, lyd, video, installationer, ritualer, besværgelser samt anråbende og mimetisk magi.
Med denne serie af nye arbejder bevæger Finne sig ind i et formelt billedunivers, der tager direkte udgangspunkt i det omgivende miljø og bruger, hvad man kan kalde en dagligdags magisk realisme: besjælinger af standardmaterialer som fx MDF-plader og dagligdags genstande. I en konceptuel tilgang stræber han efter at skabe værker, hvor begivenheder stadig skal finde sted eller endnu ikke er afsluttede, for derved at åbne læsningen; værkerne er er flertydige: Fortid og nutid blandes, form og indhold fusionerer og nye betydninger opstår.

Således fortsætter Finne sin monomane, ja man kan vel sige maniske interesse for eksotiske alkaloider, ikke-ordinære bevidsthedstilstande og det komplekse samspil mellem plante og sind, som han har gjort til sin mærkesag. I sine værker afsøger han stædigt den psykedeliske tilstands billedverden og mekanismerne bag den, fordi den psykedeliske rejse mener han, tilbyder et andet perspektiv på verden, en alternativ opfattelse som fx at ikke-menneskelige livsformer har en bevidsthed som ligger uden for den menneskelige erfaringsevne.
Christian Finnes kunstneriske praksis finder således sine rødder i den kunstneriske undersøgelse af psykedeliske sindstilstande og opløsningen af den senmoderne identitetsopfattelse. På denne vis giver hans værk de flygtige øjeblikke af sindets ekspansion et visuelt sprog og formidler dem ind i kunstværkets evighed.

Christian Finnes billedunivers anvender et omfattende visuelt vokabular, af tids- og rumlige dimensioner i et både fiktivt og et faktuelt oplevelsesunivers, der opstår lidt efter lidt i takt med at livet udleves, indleves og undersøges. I hans værker synes kaosteorien næsten at trække sociale processer ind i den visuelle verden og give kraft til en skarp politisk og social kritik. Via felter, linjer og rum, til tider af folkloristiske karakter, andre gange rent formelle farveflader, eller i fabulerende fortællinger sender han os, som beskuere ad forskellige spor, der balancerer på kanten af genkendelse og fremmedgørelse. Således Finne skaber et nyt og formbart univers på en vildtvoksende, flerdimensionel måde i et konstant fokus på at indfange og påvirke os ved at anvise muligheder for eller drømme om den endelige opløsning af en historisk eller socialt fastlagt identitet.

Fernisering fredag 10. marts kl. 17-19. Udstillingen vises frem til 15. april.

Christian Finne er født i 1974, og uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2005. Hans værker er repræsenteret i flere danske samlinger, blandt andre Bornholms Kunstmuseum, Statens Kunstfond og København Kommunes Kulturfond. Han har desuden været genstand for Henrik Edelbos dokumentarfilm Mr. Finnes Reality Tunnel fra 2018.

Marie Kirkegaard Gallery

Holbergsgade 17C
1057 København K

Tilgængelighed:
Niveaufri adgang - nej
Handicaptoilet - nej
Gratis for ledsager - ja

Tirs-fre 12-17.30
Lør 12-15

Lukket i juli. Åbner 18 august

Gratis entré

Kontakt

+45 2012 3053

Christian Finne: Rigtig sol forkert
10 mar 202315 apr 2023

Del

'Christian Finne: Rigtig sol forkert'

Facebook